IS HET NOODZAKELIJK OM DE PLANTEN IN EEN AQUARIUM EXTRA TE BEMESTEN?

De ene aquariaan beweert dat bemesting noodzakelijk is, de andere zal het afraden. Of het nodig is hangt van diverse factoren af. Natuurlijke bemesting gebeurt al door de aquariumbewoners zelf. De stoffen die hierdoor in het water komen zijn vooral stikstof en fosfor. Planten hebben vooral CO2 nodig en dit wordt in een goed draaiend aquarium door bacteriën aangeleverd, maar meestal ontoereikend. Door een wekelijkse (gedeeltelijke) waterverversing komen normaliter ook andere voedingsstoffen in het aquarium terecht, die meestal voldoende mineralen bevatten voor een goede plantengroei. Wanneer er toch bij bemest wordt, doseer dan de meststoffen in verhouding tot het te verversen water, niet naar de aquarium inhoud. Een teveel aan bemesting zorgt voor vervuiling en blauwe algen.

Terug naar de vragenlijst

 

DE CARBONAATHARDHEID VAN MIJN VIJVERWATER IS MAAR 3°KH, WAT KAN IK DOEN?

Wanneer de carbonaathardheid zoals in uw vijver te laag is, is er kans op verzuring van het milieu. Een goede carbonaathardheid ligt tussen de 8 en 10. Als het carbonaatgehalte van uw water zich tussen beide getallen bevindt, dan kunnen bacteriën zich optimaal ontwikkelen en voorkom je verzuring van het milieu. Je kan de carbonaathardheid  chemisch optillen met KH-plus van Velda of biologisch met DCM vijverkalk, ook Maërl genaamd of Asef bio vijverkalk.

Terug naar de vragenlijst

 

HOE KAN IK SLAKJES UIT MIJN CICHLIDENBAK (VOORAL IN DE BIO-FILTER) VERWIJDEREN?

In de handel zijn chemische bestrijdingsmiddelen te verkrijgen om slakken op te ruimen die absoluut doeltreffend zijn, maar we moeten daar onmiddellijk aan toevoegen dat we het gebruik afraden. De nevenverschijnselen bij dergelijke behandeling zijn soms erger dan de kwaal op zich. De volgende manieren zijn misschien minder doeltreffend maar wel nuttig om het slakkenbestand te reduceren. Neem een niet al te rijpe tomaat die men doormidden snijdt en uitholt. De tomatenschalen leggen we gewoon in het aquarium. Na betrekkelijk korte tijd gaan slakken zich hierdoor aangetrokken voelen en zich aan de uitgeholde tomaten komen te goed doen. Neem nu regelmatig deze tomaten uit de bak, spoel ze af en leg ze terug. Herhaal dit tot dat men een bevredigend aantal slakken heeft kunnen vangen.
Nog een methode: Neem een jampot waar je over de opening een stuk nylonkous spant. In de nylon maak je gaten iets groter dan de slakken. In het potje leg je enkele appelschillen, vervolgens laat je het potje zakken in het aquarium zodat het horizontaal ligt. Na enkele uren marcheren de slakken het potje in. Als je bovendien een draad aan het potje bevestigd kan je op een gemakkelijke manier het potje ledigen voor een volgende aanval op je slakkenprobleem. Manueel de slakjes verwijderen is ook een optie al is dit misschien een monnikenwerk. Anderzijds betwijfelen wij of dat de aanwezigheid van slakken in uw geval een storend element is, maar wie zijn wij?

Terug naar de vragenlijst

 

WAT ETEN VOGELSPINNEN?

Vogelspinnen eten veelal levend voedsel en enkele soorten eten ook een stukje runderhart. Een vogelspin eet o.a. krekels, sprinkhanen, larven, meelwormen, pinkies (nestmuisjes van ongeveer 2 dagen oud) en ook de larven van de rozenkever vindt hij/zij heerlijk. Sommige soorten kunnen ook volwassen muizen eten alleen ben ik daar zelf niet zo een voorstander van omdat de muis de spin goed kan beschadigen met zijn scherpe tanden. De prooi van de spin moet altijd kleiner zijn dan de spin zelf. Veel mensen raken in paniek als hun spin een tijdje niet eet. Vogelspinnen kunnen bijna een jaar zonder voedsel dus in de meeste gevallen is het niet nodig om je zorgen te maken. Oorzaken kunnen zijn dat de spin een tijd lang overvoerd is zodat de spin een vastenperiode inzet, ook kan het zijn dat de spin gaat vasten voor een vervelling. Dit kan dagen tot maanden duren.

Terug naar de vragenlijst

 

WAT IS IN FEITE BIOGENE ONTKALKING ?

In leidingwater is er kalk aanwezig, maar je ziet het niet. Dit komt doordat de kalk met behulp van een zuurdeeltje in het water is opgelost. Haal je dit zuurdeeltje weg van het kalkdeeltje dan valt het kalkdeeltje als het ware uit het water op de planten, bodem of elders op. Vaak is het zuurdeeltje dat de kalk in oplossing houd een kool-zuur-deeltje. Vissen produceren koolzuur als afvalproduct van hun stofwisseling. Planten hebben echter voor hun groei koolzuurdeeltjes nodig en als er te weinig los rondzweven in het water dan “pikken” ze deze van de kalkdeeltjes weg. gevolg is dat de kalk dan neerslaat, dit noemt men biogene ontkalking.

Terug naar de vragenlijst

 

KAN MEN BAMBOESTENGELS ZOMAAR GEBRUIKEN IN EEN AQUARIUM ?

Wanneer we bamboe of riet in het aquarium als decoratie wensen te gebruiken, gaan we dit eerst behandelen tegen verrotting met natrium-silicaat, beter gekend als glaswater. Glaswater is een dikke doorzichtige maar toch vloeibare stof. Men kan het vergelijken met kleurloze vernis. Na het drogen heeft het veel weg van een glazuurlaag. We gaan de bamboestengels onderdompelen in de natriumsilicaat en deze laten uitharden. De bamboe is aldus beter beschermd tegen verrotting.

Terug naar de vragenlijst

 

HOE IS AAN DE BUITENZIJDE VAN HET AQUARIUM MET SILICONEN EEN RONDE AFGEWERKTE HOEK TE BEKOMEN?

Als we een aquarium gaan lijmen, moeten we eerst de opstaande glasplaten langs de randen beplakken met afplakband. De te lijmen naden vervolgens zeer goed ontvetten met aceton of iets dergelijks. De plastic spuitmond van de siliconenkitkoker recht afsnijden zodat de spuitopening minstens 8 à 10 mm bedraagt.
We zorgen dat de opstaande glasplaten met behulp van boeken of stenen of iets anders, rechtop blijven staan zoals we ze willen gelijmd hebben. De 4 openstaande voegen worden van buitenuit met silicone afzonderlijk aangespoten en telkens direct met behulp van een in de lengterichting doorgezaagde plastic buis (PVC van 32 à 40 doormeter) glad trekken. Afplakband aan de buitenzijde onmiddellijk verwijderen. De binnenzijde werkt men pas ‘s anderdaags af. Met een scherp mesje indien nodig overtollige rups wegsnijden en eventueel een dunne rups aanbrengen die we met een natte vinger gladstrijken. Op deze manier kunnen we keurige ronde voegen krijgen. Vanuit esthetische oogpunt is in dit geval zwarte siliconen aangewezen.

Terug naar de vragenlijst

 

ZIJN SCHIJFANEMONEN GOED HOUDBAAR IN EEN ZEEAQUARIUM ?

Onze noorderburen noemen schijanemonen gewoonweg “oren”. Deze groep van lagere dieren worden gehouden met wisselend succes. We weten dat het nitraatgehalte hier een grote rol in speelt. Wanneer we water verversen, en dus het nitraatgehalte verlagen, zien we ze meestal enkele dagen later “opfrissen”. In een gezond milieu gaan ze over tot spontane vermeerdering. Schijfanemonen bestaan uit een platte schotelvormige poliep waarop tentakels voorkomen. Er bestaan duizenden soorten in alle kleuren van de regenboog. Meestal zijn deze anemonen voorzien van zoöxanthellen (symbiotische algjes) en leven in kolonies. Ze voeden zich aldus hoofdzakelijk met licht. Grote exemplaren met een centrale opening kan men best gericht voeren met stukjes mossel, vis, garnaal, enz. Bij ervaren zeeaquarianen zullen “oren” niet ontbreken in de lageredierenbak.

Terug naar de vragenlijst

 

BESTAAT ER EEN LABEO-SOORT DIE TOTAAL ZWART VAN KLEUR IS ?

Het Labeo-geslacht omvat vele soorten, waarvan er slechts enkelen tot in de aquaria zijn doorgedrongen. Dan hebben we het over de bekende Labeo bicolor, L. frenatis en de L. erythrurus. Bij deze soorten is er geen die een totaal zwart uiterlijk heeft. Wat de overige soorten van dit geslacht betreft, moeten wij het antwoord schuldig blijven. Maar een andere, misschien minder bekende aquariumvis die opvallend veel gelijkenis vertoont met de Labeo en bovendien volledig zwart is, kennen we als de Morulius chrysophekadion. Deze vissoort is net zoals de Labeo’s een geslacht uit de familie der karperachtigen (Cyprinidae) en komt eveneens uit Thailand en Indonesië. Ook wat de gestrekte vorm, het zwem- en eetgedrag betreft, vertoont deze vis veel gelijkenis met een Labeo. Het lichaam en de vinnen van de Morelius crhysophekadion is diepzwart en ook de staart.

Terug naar de vragenlijst

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GEWONE HOUTSKOOL EN AKTIEVE HOUTSKOOL ?

Actieve houtskool (bv Norit) verschilt van gewone houtskool door een veel meer gedifferentieerd oppervlak. Geactiveerde kool is in feite een veredelde houtsoort. Bepaalde soorten bacteriën die een rol spelen bij de waterzuivering kunnen zich inde aanwezige macro poriën van actieve houtskool nestelen zonder deze af te sluiten. Naast het enorme oppervlak (ca 500 à 1500m2 per gram kool) is er bij actieve houtskool tevens sprake van een vergroot buitenoppervlak. Bij gewone houtskool is het inwendige oppervlak slechts een fractie t.o.v. geactiveerde. De oppervlakte is zelfs minder dan 50 m2 per gram. Het voordeel van het gebruik van actieve houtskool ligt vooral in de combinatie van een groot buitenoppervlak en een zeer groot inwendig oppervlak. Zo worden bijvoorbeeld kleurstoffen en fenolen door dit filtermedium vastgehouden.

Terug naar de vragenlijst

 

WAAR VIND IK RODE MUGGELARVEN VOOR MIJN VISSEN ? EN HOE MAAKT MEN ZE ZUIVER?

Je kan ze natuurlijk kopen in elke aquariumzaak, maar dat wist je al.
Vers de vase, of rode larven van de dansmug leven bij voorkeur in licht verontreinigde beekjes, dus in stromend water dat, bijvoorbeeld, bezoedeld wordt door: een slachterij, een brouwerij, een runderkwekerij, een melkerij, of door huishoudelijk afvalwater. De larfjes zitten vlak onder de modder in een zelfgemaakt modderpijpje. Kenners zien aan die pijpjes of er rode larfjes zitten. Soms zitten er weinig maar soms ook zoveel dat omzeggens de ganse bodem bekleed is met kleine vers-de-vase.
Om ze te verzamelen als aquariumvoer ga je aldus te werk: zorg voor een schepnet uit stevig milimetergaas en schep hiermee slechts één centimeter modder af. Doe dit steeds stroomopwaarts, dan zit je nooit in de zelfveroorzaakte modder te ploeteren. Schud en spoel de inhoud van je schepnet tot je alleen nog de inhoud zonder modder overhoudt. Nadien hangt u alle verzamelde inhoud in een bak met proper water dan kruipen de muggenlarven langzaam allen door de mazen van het net naar onder. Op die manier krijg je zuivere vers de vase om te voeren of in te vriezen om later te voeren.

Terug naar de vragenlijst