WELKE PLANTEN KUNNEN (MOETEN) WE GEBRUIKEN IN EEN MALAWIBAK?

Het Malawimeer is niet rijk aan plantenvegetatie. Er groeien in feite alleen maar Vallisneria aethiopica en enkele Potamogeton soorten (fonteinkruid) te weten; P. scheinfurthii en  P. pectinatus. Deze laatste blijken echter in het aquarium moeilijk houdbaar. Hoornblad kan ook aangewend worden al groeit dit volgens verschillende waarnemers niet meer in het meer zelf maar wel in de moerassige gebieden daaromheen. In het algemeen moet worden gesteld dat wortelende planten in een Malawi aquarium met o.a. Mbuna's het niet lang uithouden. Alleen Hoornblad lukt meestal wel omdat het geen echt wortelende plant is en tussen stenen kan geklemd worden. alle wortelende planten zoals Vallisneria worden meestal binnen de kortste keren uitgegraven door de bewoners. Anderzijds onder het motto " Het oog wil ook wat" kunnen we wel Javavaren (Microsorum pteropus) aanwenden, al komt dit uit Zuid-Oost Azië. Deze planten blijken zich uitstekend te handhaven in een Malawibak.

Terug naar de vragenlijst

IN MIJN AQUARIUM ZITTEN OP DE DRIJFPLANTEN EEN SOORT BLADLUIZEN,  KAN DIT KWAAD EN HOE MOET IK ZE BESTRIJDEN?

Ooit van springstaarten gehoord? Neen, bekijk dan de vermeende bladluizen maar eens goed of ze niet overeenstemmen met de volgende beschrijving: kleine 1 à 1,5 mm lange blauwgrijze springende diertjes, die we vooral aantreffen aan de waterrand op de wanden of zoals bij u op de drijfplanten. Het is een klein insect dat totaal onschadelijk is en zich voedt met allerlei afval, schimmels en ééncellige algjes. Met behulp van een gevorkt aanhangsel, dat in rust tegen de buikzijde van het achterlijf aanligt, kunnen ze springen. Vandaar ook de naam springstaart. Ze kunnen massaal voorkomen als ze aan de visbevolking kunnen ontkomen, want vele vissen hebben ook springstaart op het menu staan. In de literatuur zal je ze aantreffen onder de wetenschappelijke naam Podura aquarica.

Terug naar de vragenlijst

IS VOOR RODE PLANTEN EEN ANDERE BELICHTING NODIG DAN VOOR GROENE PLANTEN?

In de natuur schijnt maar één zon en toch zijn er planten met verschillende kleuren. In een aquarium leven zowel groene, oranje als rode planten onder dezelfde belichting. Als naar verhouding in een plantencel meer carotine voorkomt en de plant kan leven in een optimaal milieu met voldoende licht, dan zal die plant rood kleuren. Rode planten hebben dus geen andere lichtkleuren nodig dan groene planten. Wel is men van mening, dat de hoeveelheid licht belangrijk is. Bij voldoende licht zal de rode kleur duidelijker zichtbaar zijn. Zet een rode plant in een donkere omgeving, dan zal u zien, datr de rode kleur langzaam afzwakt naar groen.

Terug naar de vragenlijst

MOET MEN WATERLELIES UIT DE VIJVER SPECIAAL BIJMESTEN ?

Het is niet uitgesloten dat waterlelies jaren prachtig groeien en bloeien zonder ze speciaal te behandelen. Waterlelies die in een mand, pot of bak staan zullen maar een bepaalde tijd meegaan als ze niet extra worden bijgemest. Ze hebben maar een beperkte hoeveelheid grond tot hun beschikking en de wortels zullen al spoedig de daarin aanwezige voedingsstoffen hebben opgebruikt. Om de planten gezond te houden zal men elk voorjaar wat extra voedsel moeten toedienen. Vergeelde bladeren, spichtige bloemen en een algemeen tekort aan kracht zijn tekenen dat de plant gebrek lijdt. Behalve met vervanging van het oude grondmengsel door een nieuw, kan men de plant ter hulp komen met speciaal mest dat in de handel verkrijgbaar is bij tuincentra en kwekers. Haal de mand uit de vijver, dien het mest toe op de wijze zoals die door de fabrikant is voorgeschreven en laat dan de mand weer voorzichtig zakken.

Terug naar de vragenlijst

WAAAR VOORAL OP LETTEN OM ROODWANGSCHILDPADDEN OP EEN GOEDE MANIER TE KUNNEN HOUDEN?

Schildpadden zijn gevoelige dieren, die een zorgvuldige verzorging nodig hebben. In de voeding moeten o.a. alle waardevolle bestanddelen, zoals mineralen, vitaminen en vooral kalk aanwezig zijn. Schildpadden leven amfibisch, dat betekent dat ze zowel een land als een watergedeelte nodig hebben. Het water moet ook voldoende diep zijn, dat de schildpadden er helemaal kunnen in onderduiken. De overgang naar het landgedeelte moet men zodanig voorzien dat de dieren moeiteloos uit het water kunnen kruipen. De watertemperatuur moet circa 28°C. zijn en de lucht boven water en op het landgedeelte zou nog warmer moeten zijn. ‘s Nachts mag de temperatuur wel enkele graden afkoelen, maar roodwangen hebben dus warmte nodig. Regelmatig een paar blaadjes sla en wat vleesbrokjes is onvoldoende om schildpadden goed gezond te houden. We raden je aan om wat gespecialiseerde litteratuur door te nemen uit onze clubbibliotheek.

Terug naar de vragenlijst

WAT IS IN FEITE BIOGENE ONTKALKING?

In leidingwater is er kalk aanwezig, maar je ziet het niet. Dit komt doordat de kalk met behulp van een zuurdeeltje in het water is opgelost. Haal je dit zuurdeeltje weg van het kalkdeeltje dan valt het kalkdeeltje als het ware uit het water op de planten, bodem of elders op. Vaak is het zuurdeeltje dat de kalk in oplossing houd een kool-zuur-deeltje. Vissen produceren koolzuur als afvalproduct van hun stofwisseling. Planten hebben echter voor hun groei koolzuurdeeltjes nodig en als er te weinig los rondzweven in het water dan “pikken” ze deze van de kalkdeeltjes weg. Gevolg is dat de kalk dan neerslaat, dit noemt men biogene ontkalking.

Terug naar de vragenlijst

KAN MEN BAMBOESTENGELS ZOMAAR GEBRUIKEN IN EEN AQUARIUM?

Wanneer we bamboe- of rietstengels in het aquarium als decoratie wensen te gebruiken, gaan we dit eerst behandelen tegen verrotting met natrium-silicaat, beter gekend als glaswater. Glaswater is een dikke doorzichtige maar toch vloeibare stof. Men kan het vergelijken met kleurloze vernis. Na het drogen heeft het veel weg van een glazuurlaag. We gaan de bamboe onderdompelen in de natriumsilicaat en deze laten uitharden. De bamboe is aldus beter beschermd tegen verrotting.

Terug naar de vragenlijst

WAT ZIJN BRANDWORMEN (ZEEAQUARIUM) EN WAT IS ER TEGEN TE DOEN?

Brandwormen behoren tot de familie der Annelidae, of borstelwormen. Tot deze familie behoren ook de beter gekende kokerwormen. Brandwormen komen soms mee met levend steen en hebben meer nadelen dan voordelen in een zeeaquarium. Ze ruimen wel voedselresten op maar boren zich ook in zachte koralen om hun eieren in af te zetten en beschadigen deze alzo. In een opgebouwd zeeaquarium zijn ze moeikijk te bestrijden. Men kan ze trachten in toom te houden door ‘s nachts vlees (mossel, vis e.d.) in een nauwe halsfles op de bodem te leggen. We moeten dan wel voor het licht aan gaat de fles verwijderen. Voor een volledige uitroeing zal men al het dekoratie moeten uitkoken.

Terug naar de vragenlijst

HOE KOMT HET DAT DE PLANTEN ONDERAAN HUN BLADEREN VERLIEZEN?

Wanneer planten na geruime tijd weelderig te hebben gegroeid het plots niet meer doen of er treden groeistoornissen op kan de oorzaak velerlei zijn. Een bevredigend antwoord geven op zo’n vraag is niet zo simpel, maar we kunnen wel proberen. Het verlies van de onderste bladeren en een onfrisse geelachtige kleur zijn groeigebreken die mogelijk het gevolg zijn van een slechte of verkeerde belichting. Planten hebben een zekere hoeveelheid licht nodig en een bepaalde belichtingstijd om goed te kunnen assimileren. “Bodemmoeheid” is ook een voorkomende oorzaak van groeigebreken. Planten scheiden namelijk via hun wortels bepaalde aminozuren af en deze stoffen stapelen zich op rond de wortels. Door de steeds groter wordende concentratie van die afbraakproducten wordt de toevoer van de nodige voedingstoffen verhinderd en vernietigen de planten als het ware zich zelf. Eddy Derijst schreef destijds in Aquariumwereld een artikelreeks met als titel “Help! Mijn aquariumplanten groeien niet” (9 delen). Het is nuttig deze teksten eens grondig door te nemen. Ze verschenen in jaargang 1987 & 88. Zie in de clubbibliotheek nrs. 382 en 435.

Terug naar de vragenlijst

WAAR VIND IK RODE MUGGELARVEN VOOR MIJN VISSEN? EN HOE MAAKT MEN ZE ZUIVER?

Je kan ze natuurlijk kopen in elke aquariumzaak, maar dat wist je al. Vers-de-vase, of rode larven van de dansmug leven bij voorkeur in licht verontreinigde beekjes, dus in stromend water dat, bijvoorbeeld, bezoedeld wordt door: een slachterij, een brouwerij, een runderenkwekerij, een melkerij, of door huishoudelijk afvalwater. De larfjes zitten vlak onder de modder in een zelfgemaakt modderpijpje. Kenners zien aan die pijpjes of er rode larfjes zitten. Soms zitten er weinig maar soms ook zoveel dat omzeggens de ganse bodem bekleed is met kleine vers-de-vase. Om ze te verzamelen als aquariumvoer ga je als volgt te werk: zorg voor een schepnet uit stevig millimetergaas en schep hiermee ongeveer één centimeter modder af. Doe dit steeds stroomopwaarts, dan zit je nooit in de zelfveroorzaakte modder te ploeteren. Schud en spoel de inhoud van je schepnet tot je alleen nog de inhoud zonder modder overhoudt. Nadien hangt u alle verzamelde inhoud in een bak met proper water dan kruipen de muggenlarven langzaam door de mazen van het net naar onder. Op die manier krijg je zuivere vers-de-vase om te voeren of in te vriezen om later te voeren.

Terug naar de vragenlijst

WAT ETEN LABYRINTVISSEN ZOAL?

Verreweg de meeste labyrintvissen zijn carnivoren en dit betekent dat voor het in goede conditie houden van deze vissen levend voer absoluut noodzakelijk is. Ctenopoma soorten, maar ook de van Sri Lanka afkomstige Belontia signata (Ceylonese kempvis), gelden als tamelijk roofzuchtig en men zal deze vissen goed en gevarieerd moeten voeren met onder andere muggenlarven, mysis en gemalen runderhart. Ook pas vervelde meelwormen en in stukjes gehakte regenwormen worden door sommige van deze vissen graag genomen. Andere labyrintvissoorten, die in grootte weinig onderdoen voor de zojuist genoemde vissen, Trichogaster en Helostoma bijvoorbeeld, hebben daarentegen en naar verhouding kleine bek en kunnen zeer goed met daphnia’s, cyclops en als afwisseling met droogvoer gevoerd worden. Voor alle vissen en dus ook voor labyrintvissen geldt de regel: voer gevarieerd, matig en vooral ook regelmatig.

Terug naar de vragenlijst