Het stadsbestuur van de stad Oostende heeft besloten om het Noordzeeaquarium onmiddellijk te sluiten voor het publiek. Dat laat het bestuur weten in een persbericht. Het gebouw is dringend aan renovatie toe, het is een in te slechte staat om nog langer uit te baten.

De voorbije legislatuur mikte men op een nieuw Noordzeeaquarium, maar daar is uiteindelijk niets van in huis gekomen.

Het dossier rond het Noordzeeaquarium kent al een lange geschiedenis met heel wat loze beloftes. Al in 2001 werden de eerste plannen gemaakt voor een nieuw aquarium. Er werden heel wat mogelijke locaties genoemd, maar uiteindelijk gingen de plannen nooit door. Ook in de vorige legislatuur werd geen oplossing gevonden voor het Noordzeeaquarium dat al 40 jaar bestaat op de Visserskaai.

Het gebouw is lange tijd in slechte staat en volgens schepen Björn Anseeuw zijn de problemen nu zo groot dat de veiligheid van bezoekers in het gedrang komt. “De voorbije maanden heb ik laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met het gebouw en hoe we een mogelijke renovatie kunnen aanpakken. Daaruit is naar voren gekomen dat de technische installaties niet langer voldoen en dat het gebouw in een te slechte staat is om nog langer uit te baten”, licht de schepen toe. “We hebben beslist om het gebouw niet langer toegankelijk te maken voor publiek. Er zal wel verzorging zijn voor de dieren. We zullen ondertussen wel bekijken of de vissen naar een andere locatie kunnen overgebracht worden. Er is geen haast bij, maar de dieren moeten toch weg als we werken zouden aanvangen.”