Tijdens milde, vochtige nachten trekken vuursalamandervrouwtjes naar het water om er hun larven af te zetten. Helaas wordt deze zeldzame salamander (Salamandra salamndra) bedreigd door de dodelijke schimmelziekte Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans).

Dit jaar werd in ons land een nieuwe uitbraak vastgesteld.
Onderzoeksresultaten geven aan dat Bsal erg gevaarlijk is voor salamanders, maar niet voor andere amfibieƫn zoals kikkers en padden.

Verschillende inheemse salamandersoorten, zoals de kamsalamander en de Alpenwatersalamander, zijn net als de vuursalamander wel gevoelig voor de schimmel. Eenmaal besmet sterven de dieren razendsnel doordat de huid letterlijk wordt weggevreten.

Meer informatie over deze schimmelziekte: https://www.ravon.nl/bsal