NARCOMOR PLUS is een nieuw en effectief medicijn met de werkzame stof fenoxyethanol voor pijnloze anesthesie, sedatie, of kalmerende euthanasie van onbehandelbare zieke aquariumvissen in zoet- en zeewater.

Vissen worden met narcomor snel en voorzichtig verdoofd en zijn dan stressvrij. De vis kan dan bijvoorbeeld worden onderzocht door een uitstrijkje van het slijmvlies.

Het toevoegen van narcomor aan het transportwater werkt als een kalmerend middel voor de vissen en houdt ze kalm tijdens het transport.