Haaien-Echo's is de benaming van het magazine van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.
Haaien-Echo's is een cultureel maandblad voor aquarium- en terrariumkunde.

Klik hier voor een digitaal proefnummer (oktober 2023).

* Artikels uit Haaien-Echo's   (klik hier)

Geschiedenis
De financiële opbrengst van de eerste tentoonstelling, die plaats vond in mei 1977, werd destijds gebruikt om een stencilmachine en de nodige materialen aan te kopen om met een eigen clubblad te kunnen starten. Dit clubblad, dat de naam "Haaien-Echo's" meekreeg, was reeds van bij het begin een succes. De toenmalige voorzitter, Julien Theunis, die tevens de redactie verzorgde, mocht deze pluim op zijn hoed steken. Vanaf september 1977 tot heden is er praktisch elke maand onafgebroken (vakantiemaand juli uitgezonderd) een Haaien-Echo's samengesteld en uitgegeven.

In januari 1980 verhuisde de redactie naar Lommel bij Theo Luyten. Geleidelijk aan werd door de nieuwe redacteur een team opgebouwd waardoor de afwerking en de kwaliteit van het clubblad verbeterden.
Al vlug kon het clubblad van de Zilverhaai tot de beste van het land worden gerekend. Mede door het financieel succes van het Internationaal Aquarium Salon '83 werd het mogelijk om van het stencilwerk over te gaan naar offsetdruk. De nodige middelen werden aangeschaft om te trachten in eigen beheer professioneel drukwerk af te leveren. Deze pogingen werden met wisselend succes volgehouden tot 1992 om dan alle drukwerk uit te besteden.
Vanaf 1987 werden er ook computers ingeschakeld, dewelke thans niet meer weg te denken zijn.

Vooral om beschadigingen te voorkomen worden vanaf 1997 alle Haaien-Echo's in een omslag verstuurd. Met de hulp en de inzet van het huidige, uitgebalanceerde redactieteam kunnen de verantwoordelijken u nog veel hobby-leesgenot bezorgen. Mede door het gebruik van het internet werd vanaf 2021 naast de papieren versie ook een digitale versie beschikbaar.

Een mijlpaal: In maart 2023 verscheen Haaien-Echo's nr 500

HE covers door de jaren heen.....


Redactie-adres
Ooievaarstraat 10, B-3920 Lommel
Als hoofdredacteur van Haaien-Echo's fungeert Theo Luyten.
Op de voorkaft van het maandblad en de verzendomslag staat steeds zijn adres vermeld als verantwoordelijke uitgever (dit is een verplichting vanwege de postdiensten).
Alle briefwisseling betreffende Haaien-Echo's kan digitaal naar: Luyten.theo(at)gmail.com

Redactieteam
Welke mensen maken deel uit van het redactieteam?
Hierbij zijn zowel de typisten, als tekstschrijvers of tekenaars betrokken. Ook diegenen die vertalingen maken, lay-out verzorgen, ontwerpen maken, verzending doen, bestellingen plaatsen, enz...zij maken allen deel uit van het H.E.-redactieteam.
Namen noemen is te gewaagd omdat er dan zeker iemand zou vergeten worden. Vele leden, bestuursleden, echtgenotes van leden en zelfs sympathisanten verlenen al eens medewerking. Al dit werk wordt door de hoofdredacteur gecoördineerd. Iedereen kan ten alle tijde zijn/haar hulp aanbieden. Ook suggesties die tot versterking van dit teamwerk kunnen leiden zijn altijd welkom. Haaien-Echo's is immers een clubblad vóór en dóór de leden.
Iedereen werkt gratis, misschien juist daarom dat het al jaren zo fantastisch "klikt".

Inhoud Haaien-Echo's
In Haaien-Echo's worden een reeks rubrieken gepubliceerd, waarvan er enkele iedere maand terug komen.
Hier een blik op de verschillende items...
     - Uitnodigingen
     - Terugblik - Verslagen
     - Zilverhaaicontacten
     - Zilverhaai-agenda
     - Mededelingen van het Z-bestuur
     - Advertenties
     - Artikels over hobbyervaringen, vissen, planten, waterbehandeling, cichliden, terrarium, vijver, zeewater enz...

Artikels schrijven voor Haaien-Echo's
Iedereen kan een eigen tekst afgeven of via mail versturen aan de redacteur. De teksten/artikels worden daarna indien nodig, aangepast en geplaatst onder uw naam. Alle artikels die de hobby aanbelangen worden aanvaard en ieder schrijft volgens zijn eigen mogelijkheden. De lengte van een artikel speelt geen rol, en eventuele tekeningen, foto's of andere illustraties mag u er bij voegen, maar is geen must...  Met het schrijven van artikels verdien je tevens punten voor het clubkampioenschap!

Penneridder
Gelijklopend met het clubkampioenschap wordt ook ieder jaar nagegaan wie de meest bruikbare artikels inleverde. De hoofdredacteur bepaalt persoonlijk, in eer en geweten wie de eer te beurt valt. Vertalingen en verslagen worden meegerekend om ieder jaar een penneridder te bekronen. De huldiging van de nieuwe penneridder geschiedt ieder jaar tijdens de BLIKvergadering in januari. De volledige lijst der penneridders.