JBL nitraatverwijderaar: gewoon professioneel

Hoge nitraatwaarden leiden over het algemeen tot algenproblemen en zijn derhalve niet gewenst. Het nieuwe JBL filtermateriaal JBL BioNitratEx “NEW” is hiervoor de perfecte oplossing: simpelweg in uw binnen- of buitenfilter plaatsen en vernieuwen wanneer het bacterieel volledig is afgebroken (het wordt met de tijd steeds kleiner totdat het geheel verdwenen is). Zo eenvoudig en efficiënt was algenbestrijding en nitraatafbouw nog nooit!
Uit testen heeft de JBL onderzoeksafdeling geconcludeerd dat de maximale doorsnede van de bioballen op 20 mm moet liggen om tot een optimaal ruimtegebruik van de diverse filterkamers en tot een ideale waterdoorstroming te komen die dan een biofilm op het oppervlakte van de bioballen vormt.
De nitraatafbouw komt dan tot stand daar de bacteriën lagen over elkaar vormen die dan bij de onderste laag bacteriën tot een zuurstoftekort leidt. Pas dan onttrekt de onderste laag bacteriën zuurstof uit het nitraat en zetten dit, samen met de koolstofbron uit de ballen waarop ze zich gevestigd hebben, om tot een gasvormig stikstof dat het water verlaat. Zo verhongeren de algen en kunnen, zonder chemische middelen, op natuurlijke wijze worden bestreden!