vorig jaar <  naar  > volgend jaar

Onder deze benaming had op zondag 12 oktober 2014 een informatiedag plaats voor iedereen die wou beginnen of net begonnen was met aquarium, terrarium of met vijver. Het was een succesvolle activiteit gebracht door onze leden in het kader van de eerste AquaTerraDagen van BBAT.

De maandelijkse ledenvergaderingen gingen weer allemaal door met prachtige en afwisselende onderwerpen. Het succes van de “Achtste Dagen” zette zich ook dit jaar verder: nooit waren ze beter geweest. Ook de groei van het aantal internetleden bleef doorgaan en werd eind december afgesloten op 1463 leden.

Todi (The Ultimate Diving Experience) hebben plannen om in Beringen het eerste indoor snorkel- en duikcentrum in Europa uit te bouwen. Op 17 juni hadden de initiatiefnemers van het duikproject een verkennende vergadering met het Z-bestuur.

Het internetgebeuren had al jaren een negatieve invloed op de ooit zo goed florerende boekendienst. De interesse voor de beschikbare litteratuur was volledig weg ge-ebt. Door deze evolutie werd de uitleendienst met ruim 700 boekwerken noodgedwongen afgeschaft.

Voor de nationale vijverkeuring was alleen het Aquaranda van Marèse Tempels en Gerard Vanhaeren ingeschreven (foto’s in Historiek 2013). Op de “Nacht van de Aquariaan” vernamen ze voltrots dat ze 90% behaald hadden + een certificaat van bekwaamheid.

Na een onderbreking van 3 jaar werd er opnieuw een busuitstap georganiseerd. met een volle bus bezochten we op 23 augustus het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette nabij Bergen.

Dit jaar was de Zilverhaai aan de beurt om de zomeractiviteit van BBAT-Limburg te organiseren. We hebben met onze collega’s en met een gids een bezoek gebracht aan de Mijn van Beringen en de nabij gelegen Fatih-moskee. Na deze bezoeken konden we allen genieten van de BBQ die in de grote feestzaal van de COR klaar stond.

Dezelfde bezoeken deden we twee maand later ook met onze vrienden van Skalaar Torhout, want het was aan de Zilverhaai om het 9de verbroederingstreffen te organiseren.