vorig jaar <  naar  > volgend jaar


Wanneer ons magazine Haaien-Echo's in de bus viel, werden de maandelijkse afleveringen van “Prettig Aquaristisch gestoord” als eerste gelezen. Mieke Van Der Straeten, auteur van de gesmaakte serie, werd terecht voor de tweede maal tot Penneridder verkozen.

 

Ondanks een vol jaar bestuursassistent (2011) was de ultieme stap naar bestuurslid voor Ad Brouwers toch niet helemaal uitvoerbaar. Na een zestal maanden haakte hij om persoonlijke redenen af. De overige acht zetelende bestuursleden, samen goed voor 164 jaar bestuurservaring bleven enthousiast het beleid verder uitvoeren.

Van links naar rechts: Theo Luyten, Jos Jansen, Theo Raymaekers, Willy Klynen, Filip Maes, Valère Vanderheyden en Jos Luyten. ontbreekt op deze foto: Jaak van den Berg.

 

Het kon onze 10de deelname aan Dierenhappening in Hasselt geweest zijn als de Grenslandhallen niet verkocht was aan het Sportpaleis van Antwerpen. De nieuwe eigenaar had een totaal andere visie over hoe zulk evenementencomplex winstgevend bestuurd moet worden. Er werd drassig gesnoeid in personeel en grootse verbouwingen werden op plan gezet.
Door de jaren heen waren we zeer goed vertrouwd met de mogelijkheden van het complex en de vertrouwensband met het personeel maakten dat de opbouw van het Aquapaviljoen een aangename activiteit was. Vele van onze materialen dienden we zoals in de eerste jaren niet meer te transporteren, we beschikten in het magazijn over een prima berging boven op een balkon. Op de parking kregen we zelfs een zeecontainer ter beschikking. Gebruik van vorklift en transpaletten was zonder meer altijd mogelijk.

De geplande verbouwingen maakten plots een einde aan al onze faciliteiten. Men bracht ons in mei telefonisch op de hoogte dat het balkon en de container onverwijld leeggemaakt moest worden want ze hadden deze ruimten nodig om hun verbouwingsmaterialen op te slagen. We vroegen uitstel om een nieuwe bergplaats te zoeken wat niet voor de hand lag.

Op de LimBeurs deelde Marcel en Mieke Bauwens mee dat ze een ruime en lege paardenstal ter beschikking hadden. Met de camionette die Raoul Tresignies ons ter beschikking stelde en deze van Bart Buyse die de tweede dag kon bijspringen werden alle materialen verdeeld over het magazijn in Lommel-Gelderhorsten en bij Mieke en Marcel in Lille-Wechelderzande.
Dierenhappening is geschiedenis geworden waar vele met heimwee aan terugdenken.

De organisator Gil Claes zocht en vond in Genk een andere locatie. In de Limburghal zou deze dierenliefhebbersactiviteit verder gezet worden onder de nieuwe naam 'Dierenfeest'. Voor de opbouw van het Aquapaviljoen werd Black Molly Genk benaderd en uiteindelijk werd overeengekomen dat de deelname aan het Dierenfeest door BBAT-Limburg zou gebeuren. Het resultaat was helemaal niet te vergelijken met hetgeen we negen maal in Hasselt gebracht hadden.

 

Het is ondenkbaar dat het promotieteam een jaartje werkloos blijft, ook dit jaar waren ze weer bijzonder actief, zo waren ze met een promotiestand aanwezig op de opnieuw gestarte Houtlandse Ruilbeurs (Torhout), LimBeurs (Houthalen-Helchteren), Vivariumbeurs (Nieuwegein), Naturaria Fair (Antwerpen) en het Berings Cultuurpalet op het Kioskplein te Beringen Mijn. Maar ook werden de sociale media voluit benut om aquariumliefhebbers te informeren. Niet zonder succes want het internetledenbestand bleef groeien.

 

Dat we met Skalaar Torhout verbroederd zijn is een gevolg van ons ontslag in 1987 uit de groep van de Verenigde Aquarium en Terrarium Klubs, kortweg VATK genoemd. Skalaar Torhout met een gemotiveerd bestuur van jonge liefhebbers vond het erg spijtig dat het contact met een grote actieve club verbroken zou worden en vroegen naar een mogelijkheid om dat toch niet te laten gebeuren en zo is toen het “Verbroederingstreffen” ontstaan dat nu beurtelings om de twee jaar georganiseerd word. Dit jaar was het hun beurt en er werd ons een geleid bezoek aan Brugge aangeboden dat met een grootschalig koud buffet en een gezellig onderonsje werd afgesloten.

 

De organisatie van de Limburgse Vivariumkeuring was dit jaar aan de Zilverhaai toegewezen. We hadden negen deelnemers maar mikten naast de begeerde Award die naar Black Molly Genk ging. Rudi Jongen werd de kampioen in de categorie gezelschapsaquarium en zijn inzending stond later zelfs te pronken op de Facebook van onze partner/sponsor JBL.

 

Rudi Jongen kampioen in de categorie gezelschapsaquarium

De proclamatie in feestzaal De Kardijk in Beverlo was een hoogstandje in de rangen van de Limburgse keuringen. Een professionele film met alle deelnemende vivaria en als randgebeuren een optreden van Independent Comedy met de bekende Wilfried Van Der Elst.

 

De BBAT organiseerde dit jaar de Bondsdag zelf. De hoogdag vond plaats in Schelle en mocht 'zeer geslaagd' genoemd worden. BBAT organiseerde in 2012 ook een nationale vijverkeuring waar Theo Luyten met 88% en een certificaat van bekwaamheid de zevende plaats behaalde.

 

Vijver van Theo Luyten bij de Nationale vijverkeuring

 

De Z-carpooluitstappen waren dit jaar naar; de Vivariumbeurs in Nieuwegein (NL), naar de zomeractiviteit van BBAT-Limburg in Genk, naar de Bondsdag in Schelle, naar onze sponsor Aquabeek in Gemert (NL) en naar de Nacht van de Aquariaan in Klein-Willebroek.

Een delegatie van bestuursleden bezochten Anido-vakbeurs in Kortrijk, Dibevo-vakbeurs in Gorinchem (NL) en de tweejaarlijkse Pet wereldbeurs Interzoo in Neurenberg (D).

 

FOTOALBUMS VAN 2012


29 sep 2012: Proclamatie Limburgse vivariumkeuring (& Z-deelnemers) in zaal Kardijk te Beverlo
17 jun 2012: Ruilbeurs Skalaar Torhout met Zilverhaai deelname