vorig jaar <  naar  > volgend jaar

Aqua-Xpo, 13.000 m² kijk- koop- en infospektakel, kon rekenen op 25.000 bezoekers!  Het overgrote deel van deze massale belangstelling kwam uit eigen land, maar vanuit de buurlanden, Nederland, Duitsland en Frankrijk kwamen op 7, 8, 9 en 10 juni ook vele bezoekers naar de Grenslandhallen te Hasselt. Tussen de duizenden internationale gasten waren er bezoekers uit Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië  maar ook uit Azië (India, Sri Lanka, Israel..) en uit Amerika (USA, Canada..). De Zilverhaai schreef weer geschiedenis. Circa 250 vivaria met o.a. grote biotoopbakken met wereldprimeurs. Aqua-Xpo was, zoals voorspeld... 'een wereldgebeuren' in de aqua-terra branche. Bekijk hier een film van 23 minuten.

Op zondag 30 september organiseerde de Zilverhaai een zeer geslaagde BBAT-bondsdag  in de Landcommanderij Alden Biesen te Bilzen-Rijkhoven.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, werd het Zilverhaaibestuur op 23 november door het stadsbestuur van Beringen uitgenodigd voor een receptie op het stadhuis.

Rik Vermassen werd tot erelid benoemd aangezien hij voor een vijfde maal gekroond werd als penneridder op de Nacht der Zilverhaaien.

Fotoalbums van 2001

7, 8, 9, 10 jun 2001: Aqua-Xpo - Grenslandhallen Hasselt