vorig jaar <  naar  > volgend jaar

Om Haaien-Uurtjes nieuw leven in te blazen werd de frequentie opgevoerd en een vervangende naam gekozen, de "Achtste Dag". Deze maandelijkse samenkomst vindt telkens acht dagen na elke ledenvergadering plaats en is eenvoudig van structuur om zo ook nieuwe leden de mogelijkheid te bieden zich te integreren bij de harde kern van de club.

Enkele actieve dames nemen initiatief en starten zeer enthousiast een "Feestcomité" op.

Rik Vermassen en Theo Luyten behalen met glans een NBBZ-cursuscertificaat zeeaquaristiek in Sint-Niklaas.

Van de sprekers op de ledenbijeenkomsten onthouden we vooral 'de special' van aquariumveteraan, BBAT-erevoorzitter, 80 jarige Pierre Lepomme.

Een nieuwe kleine uitleendienst met CD-roms ging aarzelend van start.

Acht jaar geleden werden 400 haaienboeken gedrukt. Nieuwe leden ontvangen nog steeds een exemplaar uit deze voorraad, die maar niet opgeraakt. Het bestuur besloot toch om stilaan een vierde uitgave voor te bereiden.

Na 20 jaar voorzitterschap geeft Jos Jansen de scepter over. Hij wordt door het bestuur benoemd tot erevoorzitter en ontvangt van de leden, als blijk van waardering, een weekendje 'Luxemburg' voor 2 personen.