vorig jaar <  naar  > volgend jaar

Acht zusterverenigingen die in 1989 meewerkten aan het I.A.S. (Internationaal Aquarium Salon) kregen in 1990 al de beloofde medewerking van Zilverhaai Beringen op hun tentoonstelling. Een actieve TT-werkgroep bouwde een groot houten aquarium (circa 1200 liters) met speciale vorm, voor deelname aan deze tentoonstellingen.

De aankoop van een tweedehands professioneel copymachine betekende voor de redactie van Haaien-Echo's een uitstekende hulp en bood voor de clubwerking extra mogelijkheden.

De eerste LimBeurs = Lim(burgse-ruil)beurs was onder inpuls van Zilverhaai een feit (Locatie: Kelchterhoef), en de verwachtingen werden ruimschoots ingelost.

In 1990 werd de derde uitgave van de haaienboek ook verwezenlijkt en aan alle leden gratis aangeboden. De oplage (400 stuks) bleek achteraf te hoog gemikt.

De Siervis Leuven start met de "Kweekcentrale" en de club sloot meteen aan.

Naar aanleiding van het succes van I.A.S. '89 en de internationale uitstraling wordt voorzitter Jos Jansen door de Nederlandse Bond tot erelid benoemd van de NBAT. Bescheiden betrekt hij alle Zilverhaaien bij deze benoeming in zijn weerwoord.

 
Drukke toestanden op de LimBeurs.