vorig jaar <  naar  > volgend jaar

Zonder de traditionele activiteiten te verwaarlozen werd het overgrote deel van 1989 beheerst door het I.A.S. Met veel enthousiasme werd alles tot in de puntjes voorbereid en uitgewerkt. Achteraf bleek dat 92 Zilverhaai-medewerkers samen meer dan 8.800 'Kelchterhoef'-uren hadden gepresteerd. Tijdens de opbouwdagen werden door een televisieploeg van de VRT (toen nog BRT) doorlopend opnamen gemaakt voor een bekend TV-programma. Een vooraf aangekondigde Inter-diploma-wedstrijd (met internationale jury) hees de kwaliteit van de 208 inzendingen van de tentoonstelling de hoogte in. Op 23 juni kreeg het I.A.S. zijn apotheose. Ruim 500 genodigden waaronder minister Kelchtermans waren getuige van de spetterende openingsreceptie. VTM bracht beelden van de 1ste openingsdag in haar TV-journaal. De Zilverhaai oogstte met deze 10-daagse manifestatie niet alleen internationale erkenning maar ook een financieel succes. De 25.000 bezoekers zijn hiervan meer dan een sprekend bewijs. Een objectieve terugblik van het hele I.A.S. gebeuren is op 8 blz na te lezen in Haaien-Echo's (sept '89).
Bekijk hier een videofilm van 46 minuten van voorbereiding tot afbraak.

Met succes werd deelgenomen aan een internationale diawedstrijd in Guidel (Bretagne Frankrijk).

Vermeldenswaard is ook de grote groei en de bloei van de clubbibliotheek. Deze dienst werd in 1989 uitgebreid met 80 boeken.

De ruildag van de Zilverhaai ging voor de 9de en laatste maal door. Door de goede samenwerking met de andere Limburgse clubs werd besloten om de organisatie van de ruilbeurs over te dragen naar de Limburgse Federatie om ze in de toekomst verder uit te bouwen tot een internationale ruilbeurs, namelijk "LimBeurs" Lim(burgse-ruil)Beurs).