vorig jaar <  naar  > volgend jaar

In het vooruitzicht van de monster organisatie I.A.S.’89 (Internationaal Aquarium Salon) en de risico’s die hiermede gepaard gingen, werd de Zilverhaai een VZW. Op 5 april 1988 werden de statuten van deze V.Z.W. met eenparigheid van stemmen goedgekeurd en ter registratie overgemaakt aan de griffier. Deze statuten verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 1988 onder het identificatienummer 12662/88.

De Expohallen van het domein Kelchterhoef (6.000 m²) werden voor het IAS-evenement afgehuurd en meteen was dit grootschalig project op elke bijeenkomst het onderwerp van gesprek. Nationaal en internationaal werd de aanpak van Zilverhaai hoog geprezen. Publiciteit en sponsoring kregen in dit stadium de meeste aandacht. De resultaten lieten niet op zich wachten. Nog voor de jaarwisseling werden er belangrijke kontracten afgesloten met grote standhouders voor de I.A.S.-vakbeurs.

Het bestuur leverde bovendien de nodige inspanningen om haar culturele- en educatieve taak te verzekeren. De verouderde haaienboek werd tussendoor grotendeels bijgewerkt voor een nieuwe druk.

In de BBAT-beheerraad zetelt voor het eerst een Zilverhaai-lid nl. Jaak van den Berg.

Jos Tielens werd voor het derde jaar na elkaar clubkampioen van de Zilverhaai. Hij werd, zoals het reglement voorziet, benoemd tot erelid.