vorig jaar <  naar  > volgend jaar

In totaal werden dit jaar zo'n 70-tal activiteiten bij Zilverhaai Beringen afgewekt: De TT-werkgroep nam o.a. deel aan 6 tentoonstellingen bij zusterverenigingen. 21 keer werden de leden samen geroepen voor een ledenbijeenkomst of een excursie. 26 maal was er een afvaardiging van de Zilverhaai op een activiteit bij één van de zusterverenigingen. Dit jaar werd er zelfs driemaal een busuitstap georganiseerd.

Een tweede en herwerkte versie van de "haaienboek" werd onder de leden verdeeld.

De opendeurdagen van de club (29 & 30 juni) in zaal Trefpunt omvatte een mini tentoonstelling met heel veel informatiemateriaal betreffende de hobby. Ook de diensten van Zilverhaai Beringen werden zeer uitvoerig voorgesteld. De respons van buiten de club was ondanks de grote inspanningen van het bestuur zeer teleurstellend.