vorig jaar <  naar  > volgend jaar

Het voorzitterschap was nu toegewezen aan Jos Jansen.

Door de opbrengst van de tentoonstelling was het mogelijk om ervaren gastsprekers op de vergaderingen uit te nodigen en aan de aanwezigen elke maand een gratis tombola aan te bieden. Buiten de ledenvergaderingen stonden er nog enkele andere activiteiten op het jaarprogramma. Voor het eerst werd er een excursie "levend voer" georganiseerd en samen met leden van Aqua Noord Limburg werd Blijdorp Rotterdam met de bus bezocht. Het was de eerste busreis van Zilverhaai Beringen.

De autozoektocht, de derde op rij, werd dat jaar voor de laatste maal ingericht. Een activiteit die aquarianen weinig of niet aansprak.

Het bestuur bestond toen uit een achttal personen. Eind 1979 nam de stichter Julien Theunis afscheid. Zijn vereniging was hem boven het hoofd gegroeid.

Haaien-Echo's kreeg een nieuwe redacteur: Theo Luyten uit Lommel ging resoluut de uitdaging aan.


Een hier nog jeugdige erevoorzitter JJ mee op vlooienexcursie.