IN MIJN AQUARIUM ZITTEN OP DE DRIJFPLANTEN EEN SOORT BLADLUIZEN,  KAN DIT KWAAD EN HOE MOET IK ZE BESTRIJDEN?

Ooit van springstaarten gehoord? Neen, bekijk dan de vermeende bladluizen maar eens goed of ze niet overeenstemmen met de volgende beschrijving: kleine 1 à 1,5 mm lange blauwgrijze springende diertjes, die we vooral aantreffen aan de waterrand op de wanden of zoals bij u op de drijfplanten. Het is een klein insect dat totaal onschadelijk is en zich voedt met allerlei afval, schimmels en ééncellige algjes. Met behulp van een gevorkt aanhangsel, dat in rust tegen de buikzijde van het achterlijf aanligt, kunnen ze springen. Vandaar ook de naam springstaart. Ze kunnen massaal voorkomen als ze aan de visbevolking kunnen ontkomen, want vele vissen hebben ook springstaart op het menu staan. In de literatuur zal je ze aantreffen onder de wetenschappelijke naam Podura aquarica.

Terug naar de vragenlijst