Op dinsdag 11 februari 2020 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

Sommige mensen vinden aquariumslakken fantastisch, anderen vinden ze maar niks. De soortenrijkdom van deze weekdieren is de laatste jaren in aquariummiddens echt toegenomen. Als we het bij de nederlandse slakkenbenamingen houden, horen we hobbyverhalen over appelslakken, porseleinslakken, eilevendbarende slakken, puntslakken, schelpslakken, reuzeslakken, torenslakken enz...

Kenny Mertens heeft zich verdiept in deze slakkenwereld. Zijn lezing gaat over allerlei verschillende soorten, hun eigenschappen en hoe je ze best kan houden. Hier en daar wat leuke weetjes en wat meer uitleg over hoe je een slakkenplaag kan intomen zal er alvast in voorkomen. Kenny wil vooral met deze lezing voor eens en altijd uitsluitsel geven aan één welbepaalde vraag: “zijn slakken pestdieren of hebben ze hun nut?”

Het verloop van 2D-ledenvergaderingen is deze maand in Haaien-Echo’s bondig toegelicht. Hierin is duidelijk sprake van algemene programmapunten zoals verwelkoming, quizvragen en gratis tombola die ook nu samen met het bovenstaande hoofdthema aan de orde zijn. En.., iedereen is altijd welkom.