Een nieuwe Europese verordening in verband met plantenbescherming is op 14 december 2019 in voege getreden. Zij moet vooral de leveringsketen tussen kwekers en producenten via importeurs tot bij de vakhandel transparanter maken, en ook eenvormige informatie over de planten bieden.

Het betreft alle waterplanten voor de aquaristiek. Zo moet nu in de handel elke plant een plantenpas hebben waarop de botanische naam vermeld staat, de Europese lidstaat en de registratienummers van de ondernemer, evenals het herkomstland van de planten. Kwekers, producenten en importeurs moeten zich dus evengoed registreren als online-handelaars die planten in hun aanbod hebben.

De plaatselijke vakhandel is tot nog toe van de registratieplicht vrijgesteld. Petonline (Duitse vakpers) maakt gewag van het protest van de aanbieders wegens de administratieve beslommeringen die deze reglementering voor hen met zich meebrengt.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?
Het nieuwe plantenpaspoort moet voldoen aan vormvoorschriften. De vorm en grootte mogen afwijken, men kan zelf kiezen voor lettertype en grootte. Verder moet de informatie zichtbaar zijn, met het blote oog leesbaar, geplaatst in rechthoekige of vierkante vorm, gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen.

Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort:

  • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
  • in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’
  • 'A' + botanische naam
  • 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer (9 cijfers)
  • 'C' + traceerbaarheidscode
  • 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit België of Nederland is