Een wetenschappelijk comité van de Unesco wil dat het Groot Barrièrerif op een lijst komt van Werelderfgoed dat "endangered" (bedreigd) is. Het grootste koraalrif ter wereld moet dringend worden gered van aftakeling door de klimaatopwarming, zegt het comité, wat op verzet stuit van de Australische regering. Dat dit natuurgebied achteruitgaat, lijdt overigens geen twijfel. De afgelopen decennia kreeg het rif te maken met diverse en bijzonder hevige verblekingsgolven. Die hebben het merendeel van de koralen aangetast. Ondertussen blijven de stikstofwaarden in het water te hoog, en blijft de temperatuur op het rif stijgen.

De Australische regering is matig met ambitieuze plannen om het rif te vrijwaren van problemen. Voor Australië is het rif een toeristische attractie en een bron van werkgelegenheid. Het doet al jaren pogingen om het van de zwarte lijst te houden.

De voorzitter van de UNESCO is de Chinese onderminister voor Onderwijs Tian Xuejan. Wordt het koraalrif nu inzet van een ruzie tussen China en Australië?