Wereldwijd dreigen koraalriffen te verdwijnen. Er zijn verschillende oplossingen nodig om koraalriffen gezond te houden. Het is interessant om te onderzoeken welke rol vissen kunnen spelen bij het in stand houden of verbeteren van het ecosysteem. Rifvissen zijn van vitaal belang voor de gezondheid van koraalriffen, bijvoorbeeld door het grazen van algen.

RoffaReefs gaat onderzoek doen op Bonaire als onderdeel van de Dutch Caribbean Marine Strategy van het Wereld Natuur Fonds. Dit vijfjarenplan richt zich op het behoud en herstel van koraalriffen in deze regio. RoffaReefs heeft een systeem ontworpen om zeevislarven te kweken, zowel in aquaria als in het wild. Deze start-up, opgericht in Diergaarde Blijdorp (NL), gaat zijn viskweeksysteem testen in het mariene park van het eiland.

Een drijvende viskwekerij (afbeelding) is ontworpen om pelagische viseieren uit te broeden en vislarven te kweken met als doel om de koraalriffen te versterken. Dit ontwerp wordt getest met de hulp van Dive Friends op de site van Sand Dollar. Met de gegevens die uit deze pilotstudie zijn verkregen, hoopt RoffaReefs in samenwerking met WWF-NL, de Dutch Caribbean Nature Alliance en STINAPA verbeteringen aan te brengen in het kweeksysteem voor volgende proeven. Andere partners in Nederland zijn Diergaarde Blijdorp, TU Delft, Burgers’ Zoo en HKV lijn in water B.V.