Deze jaarlijkse activiteit wordt beurtelings georganiseerd door een andere club van BBAT-Limburg.
Dit jaar is Black Molly Genk aan de beurt. Het is zoals meestal, een wandeling in groepsverband en afgesloten met een gezellig eetfestijn. Inschrijven op de meivergadering of rechtstreeks bij de Z-kassier voor 20 mei 2016. In Z-outfit aaanwezig = dubbele KKpunten!

Wie wil carpoolen kan (na inloggen)  Z-Post > Uitstappen extra benutten.

Alle verdere informatie tref je aan op deze affiche.