WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN T8 EN EEN T5 LAMP?

De T8 lamp is momenteel nog de meest voorkomende TL “Tube Light” lamp. Deze lamp wordt  gebruikt in combinatie met een conventioneel voorschakel apparaat, meestal ballast genoemd. T8 lampen hebben een diameter van 24mm terwijl T5 lampen slechts 16mm doormeter hebben. De T5 lamp in combinatie met een elektronisch voorschakel apparaat is energiebesparend tot 40% en de levensduur is 2 tot 3 keer langer als een T8. De T5 lamp is niet alleen dunner dan de T8 lamp maar is ook 5 cm korter en passen niet in bestaande T8 armaturen. Wat kleur betreft zijn in beide versies onnoemelijk veel varianten.

Terug naar de vragenlijst

 

IS BIJ GOUDVISSEN HET VERSCHIL TUSSEN MANNETJES EN VROUWTJES TE HERKENNEN?

De mannetjes goudvissen zijn over het algemeen kleiner dan de vrouwtjes. In het voorjaar/zomer zijn de vrouwtjes meestal dikker. Je kunt het geslacht ook herkennen door het gedrag van de vissen. De mannetjes jagen namelijk meestal achter de vrouwtjes aan. De meest opvallende geslachtskenmerk zijn de witte vlekjes die de mannetjes in het voortplantingsseizoen op hun kieuwen hebben.

Terug naar de vragenlijst

 

 

KAN DE KH IN EEN RIFAQUARIUM ONGESTRAFT VERHOOGD WORDEN?

Wanneer blijkt dat de karbonaathardheid (KH) in uw rifaquarium te laag is geworden (in natuurlijk zeewater = 7) en niettegenstaande een regelmatige waterverversing toch steeds verder daalt, kan je best ingrijpen. De bicarbonaten bijsturen is een eenvoudige ingreep. Een mengsel van 1 koffielepel soda (natriumcarbonaat) en 5 koffielepels maagzout (natriumbicarbonaat) is de enige bekende methode die relatief veilig is. Het mengsel kan je best in demi- of osmosewater oplossen. Die inhoud zeer langzaam laten indruppelen in je aquarium. Dat zal een stijging van +/- 2°KH veroorzaken als de inhoud van je aquarium 500 liter zou zijn. In de handel bestaan hiervoor specifieke producten: KH-plus (diverse merken) en KH Bildner (Dupla). Het voordeel van deze producten is dat ze aangeven hoeveel je moet toevoegen om juist 1 KH te stijgen.

Terug naar de vragenlijst

 

 

MOGEN VERSCHILLENDE GARNAALSOORTEN BIJ ELKAAR IN EEN AQUARIUM?

Het antwoord is ja, dat mag en kan, maar... Men dient er echter rekening mee te houden dat sommige garnalen kunnen kruisen. Om vreemde kruisingen te voorkomen kun je die garnalen dan ook beter niet bij elkaar zetten. Het kan ook gebeuren dat een bepaalde soort dominant is waardoor de andere soort op termijn zelfs kan verdwijnen. Het is ook af te raden Macrobrachiums (met scharen) samen te houden met kleinere garnalen. Verschillende soorten Macrobrachiums bij elkaar zetten wordt tevens afgeraden omdat deze ook met elkaar kunnen kruisen.

Terug naar de vragenlijst

 

ZIJN GENEESMIDDELEN WAARMEE ZIEKE VISSEN BEHANDELD WORDEN SCHADELIJK VOOR APPELSLAKKEN?

Voorzichtigheid is geboden als men chemische producten gebruikt om parasieten te bestrijden. Het werkingsmechanisme van deze middelen berust op verschillen tussen de parasiet en de gastheer (de vis dus) waardoor het middel enkel de parasiet aantast. Doordat de appelslak meer gemeen heeft met veel van parasieten en ziekteverwekkers, zijn deze dieren ook vaak gevoelig voor deze middelen en kunnen ze eveneens het loodje erbij neerleggen. Daarom is het aan te raden om slakken in een aparte bak te zetten gedurende de behandeling van de vissen. De kans op herinfectie via de slakken is klein omdat veel van deze parasieten niet overleven op de slak (enkele parasieten daargelaten). De slakken mogen pas terug gezet worden nadat een deel van het water ververst is na afloop van de behandeling.

Terug naar de vragenlijst

 

IS HET NOODZAKELIJK OM DE PLANTEN IN EEN AQUARIUM EXTRA TE BEMESTEN?

De ene aquariaan beweert dat bemesting noodzakelijk is, de andere zal het afraden. Of het nodig is hangt van diverse factoren af. Natuurlijke bemesting gebeurt al door de aquariumbewoners zelf. De stoffen die hierdoor in het water komen zijn vooral stikstof en fosfor. Planten hebben vooral CO2 nodig en dit wordt in een goed draaiend aquarium door bacteriën aangeleverd, maar meestal ontoereikend. Door een wekelijkse (gedeeltelijke) waterverversing komen normaliter ook andere voedingsstoffen in het aquarium terecht, die meestal voldoende mineralen bevatten voor een goede plantengroei. Wanneer er toch bij bemest wordt, doseer dan de meststoffen in verhouding tot het te verversen water, niet naar de aquarium inhoud. Een teveel aan bemesting zorgt voor vervuiling en blauwe algen.

Terug naar de vragenlijst

 

DE KARBONAATHARDHEID VAN MIJN VIJVERWATER IS MAAR 3°KH, WAT KAN IK DOEN?

Wanneer de karbonaathardheid zoals in uw vijver te laag is, is er kans op verzuring van het milieu. Een goede karbonaathardheid ligt tussen de 8 en 10. Als het karbonaatgehalte van uw water zich tussen beide getallen bevindt, dan kunnen bacteriën zich optimaal ontwikkelen en voorkom je verzuring van het milieu. Je kan de karbonaathardheid chemisch optillen met KH-plus van Velda of biologisch met DCM vijverkalk, ook Maërl genaamd of Asef bio vijverkalk.

Terug naar de vragenlijst

 

HOE KAN IK SLAKJES UIT MIJN CICHLIDENBAK (VOORAL IN DE BIO-FILTER) VERWIJDEREN?

In de handel zijn chemische bestrijdingsmiddelen te verkrijgen om slakken op te ruimen die absoluut doeltreffend zijn, maar we moeten daar onmiddellijk aan toevoegen dat we het gebruik afraden. De nevenverschijnselen bij dergelijke behandeling zijn soms erger dan de kwaal op zich. De volgende manieren zijn misschien minder doeltreffend maar wel nuttig om het slakkenbestand te reduceren. Neem een niet al te rijpe tomaat die men doormidden snijdt en uitholt. De tomatenschalen leggen we gewoon in het aquarium. Na betrekkelijk korte tijd gaan slakken zich hierdoor aangetrokken voelen en zich aan de uitgeholde tomaten komen te goed doen. Neem nu regelmatig deze tomaten uit de bak, spoel ze af en leg ze terug. Herhaal dit tot dat men een bevredigend aantal slakken heeft kunnen vangen.
Nog een methode: Neem een jampot waar je over de opening een stuk nylonkous spant. In de nylon maak je gaten iets groter dan de slakken. In het potje leg je enkele appelschillen, vervolgens laat je het potje zakken in het aquarium zodat het horizontaal ligt. Na enkele uren marcheren de slakken het potje in. Als je bovendien een draad aan het potje bevestigd kan je op een gemakkelijke manier het potje ledigen voor een volgende aanval op je slakkenprobleem. Manueel de slakjes verwijderen is ook een optie al is dit misschien een monnikenwerk. Anderzijds betwijfelen wij of dat de aanwezigheid van slakken in uw geval een storend element is, maar wie zijn wij?

Terug naar de vragenlijst

 

WAT ETEN VOGELSPINNEN?

Vogelspinnen eten veelal levend voedsel en enkele soorten eten ook een stukje runderhart. Een vogelspin eet o.a. krekels, sprinkhanen, larven, meelwormen, pinkies (nestmuisjes van ongeveer 2 dagen oud) en ook de larven van de rozenkever vindt hij/zij heerlijk. Sommige soorten kunnen ook volwassen muizen eten alleen ben ik daar zelf niet zo een voorstander van omdat de muis de spin goed kan beschadigen met zijn scherpe tanden. De prooi van de spin moet altijd kleiner zijn dan de spin zelf. Veel mensen raken in paniek als hun spin een tijdje niet eet. Vogelspinnen kunnen bijna een jaar zonder voedsel dus in de meeste gevallen is het niet nodig om je zorgen te maken. Oorzaken kunnen zijn dat de spin een tijd lang overvoerd is zodat de spin een vastenperiode inzet, ook kan het zijn dat de spin gaat vasten voor een vervelling. Dit kan dagen tot maanden duren.

Terug naar de vragenlijst

 

WAT IS IN FEITE BIOGENE ONTKALKING ?

In leidingwater is er kalk aanwezig, maar je ziet het niet. Dit komt doordat de kalk met behulp van een zuurdeeltje in het water is opgelost. Haal je dit zuurdeeltje weg van het kalkdeeltje dan valt het kalkdeeltje als het ware uit het water op de planten, bodem of elders op. Vaak is het zuurdeeltje dat de kalk in oplossing houd een kool-zuur-deeltje. Vissen produceren koolzuur als afvalproduct van hun stofwisseling. Planten hebben echter voor hun groei koolzuurdeeltjes nodig en als er te weinig los rondzweven in het water dan “pikken” ze deze van de kalkdeeltjes weg. gevolg is dat de kalk dan neerslaat, dit noemt men biogene ontkalking.

Terug naar de vragenlijst

 

KAN MEN BAMBOESTENGELS ZOMAAR GEBRUIKEN IN EEN AQUARIUM ?

Wanneer we bamboe of riet in het aquarium als decoratie wensen te gebruiken, gaan we dit eerst behandelen tegen verrotting met natrium-silicaat, beter gekend als glaswater. Glaswater is een dikke doorzichtige maar toch vloeibare stof. Men kan het vergelijken met kleurloze vernis. Na het drogen heeft het veel weg van een glazuurlaag. We gaan de bamboestengels onderdompelen in de natriumsilicaat en deze laten uitharden. De bamboe is aldus beter beschermd tegen verrotting.

Terug naar de vragenlijst