HOEVEEL RUIMTE MOET ER ZIJN TUSSEN DE TL-LAMPEN EN HET DEKGLAS ?
IS TWEE CENTIMETER VOLDOENDE ?

Een ruimte van 2 cm tussen lampen en dekglas is zeker voldoende. Van meer belang is de ruimte tussen dekglas en wateroppervlak. Indien de afstand (te) klein is, kan er een te warme oppervlaktelaag ontstaan. Waterbeweging is daartegen effectief. Ook bestaat de kans, dat de temperatuur te hoog wordt of de luchtvochtigheid te laag voor labyrintvissen, die op de luchtlaag aangewezen zijn.

Terug naar de vragenlijst

 

WELK VOER IS GOED VOOR KOI’S?

We moeten ons realiseren dat koi-karpers grote vissen worden (80 cm) en dat we deze daarom ook afwisselend en voldoende moeten voeren. Koi's zijn alleseters, maar een groot deel van de voeding bestaat uit plantaardige bestanddelen. Speciale koi-voederkorrels zijn prima voer, maar geef ze daarnaast ook eens muggenlarven, regenwormen en regelmatig groen voedsel in de vorm van andijvie en slabladeren.

Terug naar de vragenlijst

 

KUN JE MIJ WAT INFORMATIE GEVEN OVER DE KWEEK VAN ZOETWATER-GARNALEN?

In beginsel zou je de tot nu bekende garnalen op grond van de manier van voortplanten kunnen indelen in twee groepen. Een eerste groep legt een relatief klein aantal, betrekkelijk grote eieren. Die worden onder het abdomen aan de schijnpoten gehecht meegedragen. Na verloop van tijd komen ze uit en de jongen zijn een verkleinde weergave van het ouderdier. Dan ondergaan ze een serie vervellingen, voordat ze volwassen zijn. Voor zover bekend bestaat er geen geslachtsverschil, maar zijn de dieren tweeslachtig. Deze voortplanting kan in elk aquarium plaatsvinden als het water niet te zuur is en er geen pedatoren in de omgeving zijn. Het zal duidelijk zijn, dat zuur water niet bevorderlijk is voor het pantser, dat voor een groot deel uit calcium bestaat. Ook is het van belang het aquarium niet angstvallig schoon te houden en af te hevelen. Voedsel voor de jonge garnalen wordt gevormd door allerhande algen en algjes, afvalproducten van de biologische processen in het aquarium en detritus. Een tweede groep garnalen legt een zeer groot aantal, heel kleine eieren. Die worden ook onder het abdomen meegedragen, komen uit en verlaten dan het ouderdier. Waar ze daarna precies verblijven, is niet (zeker) bekend. Men neemt aan, dat ze planktonisch leven. Ook deze groep maakt vervellingen door, voordat ze volwassen zijn. Is om begrijpelijke redenen in het aquarium niet mee te maken.

Terug naar de vragenlijst

 

 

 

WELK MATERIAAL WORDT HET BESTE AANGEWEND ALS VIJVERFOLIE, PVC OF EPDM EN WELKE DIKTE IS VOLDOENDE?

De beste folie voor een vijver als je moet kiezen tussen PVC en EPDM is ongetwijfd EPDM of ethyleen propyleen dieenterpolymeer membraan. PVC (polyvinylchloride) is nochtans het meest courant gebruikte materiaal. Deze folie is wel sterk en betrekkelijk goedkoop, kan tegen vorst enz.. maar bevat solventen en wordt daardoor mettertijd enigzins bros. Dit, onder invloed van het licht, meer bepaald door de ultra-violette stralen die het zonlicht bevat. EPDM-folie is tegen deze zonnestralen bestand maar is in aankoop ook duurder. De dikte die we aanraden is 0,8 mm of 1 mm. Er is ook nog een andere bruikbare folie op de markt, namelijk BUTYL. Deze duurzame, synthesische rubberfolie is beslist nog betere vijverfolie maar ook de duurste in aankoop.

Terug naar de vragenlijst

 

WAAR KAN IK INFORMATIE VINDEN OVER DE  PTEROPHYLLUM ALTUM?

In het januarinummer van Aquariumwereld 1996 op blz.12 e.v. is een artikel verschenen over de P. altum. In het Duitse tijdschrift DATZ is een kweekbeschrijving verschenen (zie okt ’93: blz 620. “Zucht von Pterophyllum Altum gelungen” Adolf Siegrist ). Van deze Duitse tekst is voor Haaien-Echo’s een vertaling gemaakt door Jos Jansen en deze vertaling kan je vinden in het maartnummer van 1994.Verder kunnen wij u nog verwijzen naar de BBAT-Vivariumsteekkaart (bijlage: Aquariumwereld 1990.)

Terug naar de vragenlijst

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN T8 EN EEN T5 LAMP?

De T8 lamp is momenteel nog de meest voorkomende TL “Tube Light” lamp. Deze lamp wordt  gebruikt in combinatie met een conventioneel voorschakel apparaat, meestal ballast genoemd. T8 lampen hebben een diameter van 24mm terwijl T5 lampen slechts 16mm doormeter hebben. De T5 lamp in combinatie met een elektronisch voorschakel apparaat is energiebesparend tot 40% en de levensduur is 2 tot 3 keer langer als een T8. De T5 lamp is niet alleen dunner dan de T8 lamp maar is ook 5 cm korter en passen niet in bestaande T8 armaturen. Wat kleur betreft zijn in beide versies onnoemelijk veel varianten.

Terug naar de vragenlijst

 

IS BIJ GOUDVISSEN HET VERSCHIL TUSSEN MANNETJES EN VROUWTJES TE HERKENNEN?

De mannetjes goudvissen zijn over het algemeen kleiner dan de vrouwtjes. In het voorjaar/zomer zijn de vrouwtjes meestal dikker. Je kunt het geslacht ook herkennen door het gedrag van de vissen. De mannetjes jagen namelijk meestal achter de vrouwtjes aan. De meest opvallende geslachtskenmerk zijn de witte vlekjes die de mannetjes in het voortplantingsseizoen op hun kieuwen hebben.

Terug naar de vragenlijst

 

 

KAN DE KH IN EEN RIFAQUARIUM ONGESTRAFT VERHOOGD WORDEN?

Wanneer blijkt dat de karbonaathardheid (KH) in uw rifaquarium te laag is geworden (in natuurlijk zeewater = 7) en niettegenstaande een regelmatige waterverversing toch steeds verder daalt, kan je best ingrijpen. De bicarbonaten bijsturen is een eenvoudige ingreep. Een mengsel van 1 koffielepel soda (natriumcarbonaat) en 5 koffielepels maagzout (natriumbicarbonaat) is de enige bekende methode die relatief veilig is. Het mengsel kan je best in demi- of osmosewater oplossen. Die inhoud zeer langzaam laten indruppelen in je aquarium. Dat zal een stijging van +/- 2°KH veroorzaken als de inhoud van je aquarium 500 liter zou zijn. In de handel bestaan hiervoor specifieke producten: KH-plus (diverse merken) en KH Bildner (Dupla). Het voordeel van deze producten is dat ze aangeven hoeveel je moet toevoegen om juist 1 KH te stijgen.

Terug naar de vragenlijst

 

 

MOGEN VERSCHILLENDE GARNAALSOORTEN BIJ ELKAAR IN EEN AQUARIUM?

Het antwoord is ja, dat mag en kan, maar... Men dient er echter rekening mee te houden dat sommige garnalen kunnen kruisen. Om vreemde kruisingen te voorkomen kun je die garnalen dan ook beter niet bij elkaar zetten. Het kan ook gebeuren dat een bepaalde soort dominant is waardoor de andere soort op termijn zelfs kan verdwijnen. Het is ook af te raden Macrobrachiums (met scharen) samen te houden met kleinere garnalen. Verschillende soorten Macrobrachiums bij elkaar zetten wordt tevens afgeraden omdat deze ook met elkaar kunnen kruisen.

Terug naar de vragenlijst

 

ZIJN GENEESMIDDELEN WAARMEE ZIEKE VISSEN BEHANDELD WORDEN SCHADELIJK VOOR APPELSLAKKEN?

Voorzichtigheid is geboden als men chemische producten gebruikt om parasieten te bestrijden. Het werkingsmechanisme van deze middelen berust op verschillen tussen de parasiet en de gastheer (de vis dus) waardoor het middel enkel de parasiet aantast. Doordat de appelslak meer gemeen heeft met veel van parasieten en ziekteverwekkers, zijn deze dieren ook vaak gevoelig voor deze middelen en kunnen ze eveneens het loodje erbij neerleggen. Daarom is het aan te raden om slakken in een aparte bak te zetten gedurende de behandeling van de vissen. De kans op herinfectie via de slakken is klein omdat veel van deze parasieten niet overleven op de slak (enkele parasieten daargelaten). De slakken mogen pas terug gezet worden nadat een deel van het water ververst is na afloop van de behandeling.

Terug naar de vragenlijst

 

IS HET NOODZAKELIJK OM DE PLANTEN IN EEN AQUARIUM EXTRA TE BEMESTEN?

De ene aquariaan beweert dat bemesting noodzakelijk is, de andere zal het afraden. Of het nodig is hangt van diverse factoren af. Natuurlijke bemesting gebeurt al door de aquariumbewoners zelf. De stoffen die hierdoor in het water komen zijn vooral stikstof en fosfor. Planten hebben vooral CO2 nodig en dit wordt in een goed draaiend aquarium door bacteriën aangeleverd, maar meestal ontoereikend. Door een wekelijkse (gedeeltelijke) waterverversing komen normaliter ook andere voedingsstoffen in het aquarium terecht, die meestal voldoende mineralen bevatten voor een goede plantengroei. Wanneer er toch bij bemest wordt, doseer dan de meststoffen in verhouding tot het te verversen water, niet naar de aquarium inhoud. Een teveel aan bemesting zorgt voor vervuiling en blauwe algen.

Terug naar de vragenlijst