Eenvoudig gezegd: Het Vip-statuut is gereserveerd voor de 20 beste clubleden van het ogenblik. Dit wordt elke maand opnieuw becijfert met de behaalde punten van het clubkampioenschap tijdens de laatste vier maanden.

In elke vereniging zijn er naast hardwerkende bestuursleden ook gewone leden die de clubbelangen hoog in het vaandel dragen. Zij nemen actief deel aan de activiteiten en werken enthousiast mee aan de uitbouw van de club. Maar er zijn ook zogenaamde papieren leden. Leden die wel lidgeld betalen maar men zeer zelden of nooit ontmoet bij activiteiten, laat staan de clubbelangen ondersteunen. Zoals in elke vereniging zit de overgrote meerderheid van de ledenschare hier zowat tussenin.

Om nu daadwerkelijk enig onderscheid te brengen in deze problematiek is een VIP-ledenlijst in het leven geroepen. Kortom: Voor de 20 best werkende leden worden er sinds 2007 privileges toegestaan en doorlopend faciliteiten gecreëerd die deze zogenaamde VIP-leden bevoordelen op hobbygebied en financieel vlak.

Met de huidige digitale mogelijkheden is het in feite kinderspel om in dit verband een rangschikking op te maken. Het clubkampioenschap dat al jaren meegaat heeft zijn deugdelijkheid al langer bewezen. De criteria hiervan zijn algemeen bekend. In eerste instantie wordt daarom ook het clubkampioenschap als basis genomen voor het VIP-statuut. Doch het is niet de reëele tussenstand van het clubkampioenschap dewelke bepalend is maar wel een deel hiervan. Een verworven puntenblok d.w.z. alleen het totaal der behaalde punten van de laatste 4 maanden uit het clubkampioenschap wordt overgenomen. Iedere maand die bijkomt zal de oudste maand weer doen wegvallen en alzo een nieuwe rangschikking opleveren.

Het VIP-gebeuren geeft dus steeds een up-to-date ranking aan van actieve leden. De 20 eerst gerangschikten volgens deze telling, worden telkens VIP-leden en worden maandelijks gepubliceerd in Haaien-Echo’s en op deze website (Z-Post >Z-Nieuws >VIP ranking). Elke nieuwe stand vervangt telkens de vorige. Het is aan u om doorlopend te scoren in het clubkampioenschap en zo het statuut van VIP-lid verwerven en trachten te behouden.

Foto: Vip-leden in december 2009

 

 

Ter gelegenheid van de wedergeboorte van de LimBeurs biedt Aquariumclub Zilverhaai Beringen een uitzonderlijke promo actie aan.

Wordt nu lid en betaal slechts 14,50 euro en…

- u ontvangt vanaf augustus 2018 tot december 2018 maandelijks het magazine Haaien-Echo's in uw brievenbus. (Digitaal naar Nederland)
- u ontvangt op de LimBeurs al de verschenen nummers van Haaien-Echo's 2018 (6 stuks).
- u geniet natuurlijk van alle voordelen die aan een lidmaatschap verbonden zijn.

   Alleen geldig tijdens de LimBeurs - cash te betalen of via de bank!

   > Klik HIER om proefnummer Haaien-Echo's in te kijken.

   Betaling via de bank op nr BE77 7875 2062 6342 met vermelding "LimBeurs-actie"

 

Uitslag internetwedstrijd

 

Gisteren is op de ledenvergadering bij Zilverhaai Beringen de winnaar van de 'Cruise naar The Deep' bekend gemaakt. 

Roland Martens uit Hasselt, nog maar enkele maanden lid, had alle 5 vragen juist en benaderde het beste de schiftingsvraag. Hij mag zijn koffers pakken. Proficiat!             

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................

 

 

 

 

Misschien stond je te trappelen om aan het nieuwe jaar te beginnen. Misschien ben je blij dat je 2015 hebt kunnen afsluiten of kijk je gepassioneerd terug op wat het voorbije jaar je op hobbygebied heeft gebracht. We hopen dat 2016 je op alle gebieden gelukkig gaat maken en dat je samen met uw clubbestuur van Zilverhaai Beringen binnen exact één jaar tevreden kan terugkijken.

 

 Meer informatie over deze activiteit: klik HIER en HIER

Al te dikwijls gebeurt het dat een beginnend aquariumliefhebber te kampen heeft met tal van tegenslagen en zodoende na verloop van tijd deze prachtige hobby opgeeft. Meestal ligt de oorzaak van deze tegenslagen in een gebrek aan juiste informatie en een overhaaste manier van opstarten.


"Een aquariumwereld beginnen" is een ongeëvenaarde leidraad om de beginnende liefhebber op het juiste pad te zetten. Dit boekje dient eveneens als basis voor het behalen van het Bewijs van Bekwaamheid- Basiskennis aquariumhouden.

 

Dit boek is verkrijgbaar bij de secretaris voor de democratische prijs van € 12,50.

 

Meer info & Inhoudsopgave > klik hier

 


 

 

 

Blijf  op de hoogte van aanpassingen  en updates op deze website.

Zie in de kolom Laatste Updates en Laatste Z-Post berichten. Een eenvoudige klik op één van de onderwerpen geeft je hier onmiddelijk de inhoud.
 

 

 

 

   


De rijke geschiedenis van aquariumclub Zilverhaai Beringen onder woorden brengen is zeker geen sinecure. Een poging hiertoe is eerder ondernomen en werd later jaarlijks aangevuld.  Een overzicht door de jaren heen is dusdanig in een beknopte vorm op deze website na te lezen. Neem even de tijd om terug te blikken en klik hier.

 

 

Voor reislustige leden is "Openbare Aquaria" een aanrader. Klik hieronder op de wereldbol en navigeer naar uw bestemming.
Naast de adresgegevens van publieke aquaria uit de hele wereld vindt je er telkens een interactief kaartje om de route ernaar toe te kunnen bepalen.

 

... en maak gebruik van ruim 1500 meerkeuzevragen verdeeld in 10 categories. Het programma maakt geen fouten maar ondanks de nauwgezetheid van het Zilverhaai webteam is het toch mogelijk dat bij het opmaken grote kemels of kleine schoonheidsfoutjes zijn geslopen. Wanneer je een fout ontdekt, gelieve een bericht te sturen > Tip ons. Vermeld steeds het bijhorende Z-nummer van de vraag.

Klik hieronder op de afbeelding om te starten met de test.