KUN JE MIJ WAT INFORMATIE GEVEN OVER DE KWEEK VAN ZOETWATER-GARNALEN?

In beginsel zou je de tot nu bekende garnalen op grond van de manier van voortplanten kunnen indelen in twee groepen. Een eerste groep legt een relatief klein aantal, betrekkelijk grote eieren. Die worden onder het abdomen aan de schijnpoten gehecht meegedragen. Na verloop van tijd komen ze uit en de jongen zijn een verkleinde weergave van het ouderdier. Dan ondergaan ze een serie vervellingen, voordat ze volwassen zijn. Voor zover bekend bestaat er geen geslachtsverschil, maar zijn de dieren tweeslachtig. Deze voortplanting kan in elk aquarium plaatsvinden als het water niet te zuur is en er geen pedatoren in de omgeving zijn. Het zal duidelijk zijn, dat zuur water niet bevorderlijk is voor het pantser, dat voor een groot deel uit calcium bestaat. Ook is het van belang het aquarium niet angstvallig schoon te houden en af te hevelen. Voedsel voor de jonge garnalen wordt gevormd door allerhande algen en algjes, afvalproducten van de biologische processen in het aquarium en detritus. Een tweede groep garnalen legt een zeer groot aantal, heel kleine eieren. Die worden ook onder het abdomen meegedragen, komen uit en verlaten dan het ouderdier. Waar ze daarna precies verblijven, is niet (zeker) bekend. Men neemt aan, dat ze planktonisch leven. Ook deze groep maakt vervellingen door, voordat ze volwassen zijn. Is om begrijpelijke redenen in het aquarium niet mee te maken.

Terug naar de vragenlijst