HOEVEEL RUIMTE MOET ER ZIJN TUSSEN DE TL-LAMPEN EN HET DEKGLAS ?
IS TWEE CENTIMETER VOLDOENDE ?

Een ruimte van 2 cm tussen lampen en dekglas is zeker voldoende. Van meer belang is de ruimte tussen dekglas en wateroppervlak. Indien de afstand (te) klein is, kan er een te warme oppervlaktelaag ontstaan. Waterbeweging is daartegen effectief. Ook bestaat de kans, dat de temperatuur te hoog wordt of de luchtvochtigheid te laag voor labyrintvissen, die op de luchtlaag aangewezen zijn.

Terug naar de vragenlijst