Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 25 oktober 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen. Klik hier voor stratenplan etc.

Tijdens de 4D van maart hebben we de theorie i.v.m. watertesten behandeld. We gaan nu over tot de praktijk!

Iedereen brengt een fles aquariumwater mee.  Het Z-bestuur zorgt voor de rest.
We gaan dan samen de verschillende parameters bepalen en de bekomen waarden beoordelen en raadgevingen formuleren om eventueel bij te sturen.  
Ook hadden we gedacht om onze gebruikelijke aquarium-thermometers eens mee te brengen om te vergelijken. Want naar verluid kunnen sommige thermometers wel eens wat afwijken.

De overige wederkerende programmapunten zoals; spraakmakende video’s, leestafel en 1€-tombola zijn ook voorzien.

 

 

2de dinsdag van de maand,11 oktober 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom ! Klik hier voor stratenplan etc.
Na de twee vorige lezingen (augustus 2018: Natuurproducten in het aquarium) & (februari 2020: Aquariumslakken) is het tijd voor een volgende voordracht van Kenny Mertens, en het is een “specialeke” geworden over krabben.

 

Zijn interesse voor tropische krabben werd in eerste instantie geprikkeld door op een beurs een stand te zien met krabben en aangezien het toch wel leuke diertjes zijn met interessante gewoontes, hebben ze bij hem bijzondere belangstelling opgewekt. Kenny is zich in de krabbenwereld gaan verdiepen en dit heeft uiteindelijk geleid tot een avondvullende presentatie.

Enkele zaken die hij o.a. zal bespreken zijn de verschillen tussen de huisvesting van deze vreemde diertjes. Ook brengt hij een overzicht van welke soorten er allemaal verkrijgbaar zijn, maar soms wel moeilijk te vinden. Er zijn trouwens veel meer krabbensoorten dan sommige onder u al kennen of durven vermoeden.
We mogen vooral hopen dat het krabbenverhaal van Kenny een interessante en leerrijke ervaring mag zijn en een voorrecht om deze lezing te kunnen en te mogen volgen.

De vaste onderdelen van het avondprogramma van een 2D-vergadering (mededelingen van de voorzitter, quizvraagjes, gratis tombola) worden ook nu ingepast.

 

 

 

 

 

 

 

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 27 september 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom. Klik hier voor stratenplan etc.

We gaan deze avond iets nieuws proberen, er zal een deel "Improvisatie vergadering" plaatsvinden, deze zal worden gepresenteerd door twee gastheren, Kenny Mertens & Filip Maes. Heb je een onderwerp waar je iets meer over wil weten ivm onze hobby, roept u maar en we doen er iets mee. Een nieuwe reeks smaakmakende video's en 1€-tombola zijn ook voorzien. De leestafel is met nog eens aangevuld met bijkomend foldermateriaal van de Interzoo. Neem hiervan mee wat u interesseert want het zal de laatste gelegenheid zijn. Voor elke aanwezige hebben 2 fonkelnieuwe A4 brochures (meegebracht van de Anido vakbeurs).

 

 

 

2de dinsdag van de maand, 13 september 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen.

Iedereen welkom. Klik hier voor stratenplan etc

In 2016 verscheen in Aquariumwereld een artikel met als titel “Nooit meer water verversen...”. Deze stelling, die indruist tegen alle raadgevingen die in aquariumclubs aan de leden gegeven wordt, verbaasde iedereen. De auteur van dat artikel, Erik Brion, heeft zijn werkwijze nu vertaald in een lezing waarin hij ons uit de doeken doet hoe hij tewerk gaat.
Tijdens het eerste deel van de voordracht legt hij theoretisch en praktisch uit hoe een aquarium kan gehouden worden zonder waterwissels. We maken kennis met zijn visie op aquaristiek: gebruikte methodes en technieken, filtratie, ... komen aan bod.
In het tweede deel legt hij uit wat er in zijn kweekkamer gebeurt. Gebruikte filtratie methode alsook verschillende regeneratie methodes die gebruikt worden worden in detail toegelicht.
Een beetje sceptisch bij dit concept? Hou dan zeker deze avond vrij en kom luisteren.
Dit is een voordracht om niet te missen!
----
In het magazine “Aquariumwereld” juni 2016, verscheen een artikel van de hand van ons clublid Rik Verhulst, - “Nooit meer water verversen”.
Rik was in contact gekomen met Erik Brion, en dit was zijn manier van aquaria houden !
En zeggen dat sommigen wekelijks 50% water verversen !! Dat is dus een enorm verschil.
Niet verversen betekent niet in je luie zetel zitten. Er zijn maar weinig liefhebbers die zo uitvoerig het aquarium onderhoud doen als onze gastspreker.

Op onze vergadering komt Erik Brion zijn manier van het houden van aquaria uitleggen.
Met als rode draad doorheen de lezing, het niet verversen van water. Het hoe en het waarom, de gebruikte technieken. - Voor de pauze belicht Erik de beplante aquaria, na de pauze de kweekkamer. Eveneens de uitleg over het regenereren van de diverse filtermaterialen.

 

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 28 juni 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom. Klik hier voor stratenplan etc.

Via een beeldverslag en bijhorende kommentaar blikken we even terug naar de recente wereldvakbeurs Interzoo in Nuremberg (D). Het is een veelomvattende presentatie geworden met meer dan 100 foto's en een aantal video's.  En er volgt deze avond nog meer o.a. de klassieke 4D rubrieken: leestafel, spraakmakende video’s en 1€-tombola. Denk ook aan de rode BON uit Haaien-Echo's, niet vergeten!

 

 

2de dinsdag van de maand, 9 augustus 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen.

Iedereen welkom. Klik hier voor stratenplan etc.    >Gele BON uit Haaien-Echo's meebrengen!

Mededelingen v/d voorzitter, gratis tombola en quizvragen zijn wederkerende items van het programma op elke 2D-vergadering.
Georges de Roeck uit Mechelen is deze avond onze gastspreker. Hij brengt ons 2 aparte presentaties. We laten hem hierover zelf effen aan het woord.

Voortplantingswijzen van vissen
De wereld van de vissen is fascinerend, niet alleen in de natuur maar ook in het aquarium hebben we een prachtig schouwspel.
Soms heb je spontane kweekjes. De nakweek kan gaan van levendbarende tot ei leggenden. Maar ja, hoe doen ze dat en met wat, gebruiken ze moderne snufjes of gaat het allemaal nog zoals lang geleden.
Van sommige zal je echter nooit in het gezelschap aquarium nakweek hebben. Voor deze die meer eisend zijn moet men overgaan tot speciaal aquaria.
Maar ja, we gaan dieper op het onderwerp in tijdens de voordracht !

Bijlzalmen
We kennen ze allemaal, enkel jammer dat ze in de vergeethoek zijn beland. Ze worden maar sporadisch aangeboden en zo goed als niet gepromoot.
OK, je dient ook deze te verzorgen, is dit echter niet voor al je vissen! In het gezelschap aquarium zorgen ze zeker niet voor strubbelingen. Als ze sierlijk door het water glijden begrijp je niet dat ze zo weinig gehouden worden. Als men spreekt van een moeilijk te kweken vis heeft men wel gelijk. Deze is veel eisend en dient op zijn wenken bediend. Daar zijn trucjes voor, welke … Ja dan moet je toch even de verplaatsing naar de COR maken.

 

Juli is vakantiemaand bij Zilverhaai Beringen,

... maar in augustus gaan we er weer tegenaan met twee vergaderingen: 2D & 4D !

            2D-Vergadering (2de dinsdag van de maand) op  9 augustus 2022
            4D-Vergadering (4de dinsdag van de maand) op 23 augustus 2022 

Allen op post om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen.

 

 

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 28 juni 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom. Klik hier voor stratenplan etc.

We hebben een buitengewone film op de kop kunnen tikken die we op deze avond laten zien. Het is de eerste documentaire over de handel in wild gevangen siervissen en inspanningen in het Amazone-regenwoud. Deze film bestaat uit 3 delen van circa 10 minuten en geeft een gedetailleerd beeld van de vishandel in het stroomgebied van de Rio Negro in Amazonië, Brazilië.

De populaties vissen die worden gevangen, zijn niet afgenomen want er zijn strenge controles op toegestane soorten voor export. De handel zorgt ook voor broodnodige middelen van bestaan voor de lokale gemeenschappen en belastinginkomsten voor het land. Deze documentaire is een visueel spectaculaire HD-productie, gebruikmakend van onderwater- en dronebeelden en interviews met de onderzoekers, exporteurs en importeurs van tropische vissen uit de regio en is Nederlands ondertiteld.De structuur van de documentaire is gebaseerd op de reis die de vis aflegt van vangst, transport, export en uiteindelijk tot de aankomst bij internationale importeurs. Niet te misen !

Z-leden die tevens een abonnement hebben op Aquariumwereld kunnen thans gratis gebruik maken van de digitale versie. Maar er is meer mogelijk. Voor niet iedereen is de werking en de mogelijkheden duidelijk. Precies daarom maken we deze op deze 4D wat tijd vrij om hieromtrent meer duidelijkheid te verschaffen. Verder staat de leestafel ter beschikking en is er weer een 1€-tombola.

 
 

2de dinsdag van de maand, 14 juni 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen.

Iedereen welkom. Klik hier voor stratenplan etc.

Mededelingen v/d voorzitter, gratis tombola en quizvragen zijn traditioneel bij de 2D-vergadering. Maar een gastspreker op de 2D is ook een traditie.
Ronny Vannerom, ons allen bekend van eerdere voordrachten, hoeft geen introductie meer. Het is dé man die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de levendbarenden onder de vissoorten, maar vanavond gooit hij het over een andere boeg. Zijn nieuwe presentatie drukt ons met de neus op het feit wat er te gebeuren staat op vlak van milieu en klimaat. Helaas gaan (te) veel habitats verloren door vervuiling en opwarming van de aarde.
Wist u dat het bestand van wilde dieren sinds 1970 met 60% is afgenomen? Vissen worden aanzien als de meest bedreigde diersoort, want daar zijn zelfs 1/3 van de bestaande soorten bedreigd!
Ronny gaat ons laten kennis maken met “Guppybach”, waar 20 exoten samen zwemmen. Vooral Amerika wordt tijdens deze lezing onder de loep genomen. Van Noord-Amerika zakken wij af naar het zuiden om op zoek te gaan naar de meeste bedreigde vissoorten. Als afsluiting van deze voordracht maken wij kennis met de Empetrichthys en de Crenichthys, beiden endemische soorten uit de omgeving van Las Vegas. Tot op de 2D-ledenavond!

 

2de dinsdag van de maand, 10 mei 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscntrum “COR” Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom! Klik hier voor stratenplan etc.


Afrika is qua oppervlakte na Azië het grootste continent op aarde. Het beslaat zo’n 30.244.050 vierkante kilometer waarvan ongeveer 30% Sahara woestijn is. 
Er wonen meer dan 1 miljard mensen. Vrijwel geheel Afrika behoort tot de derde wereld. 
In het stroomgebied van de Congo ligt het op één na grootste regenwoud ter wereld dat in het noorden geleidelijk overgaat in de Sahara die langzaam terrein wint.
In het oosten vinden we o.a. de drie grote meren, Malawimeer, Tanganyikameer en Victoriameer waar we veel bekende cichliden soorten terug vinden.
In West en Centraal Afrika, ook wel “Goudkust” genoemd vinden we de grootste verscheidenheid aan aquariumvissen. Hier vinden we o.a ook de rivier de Congo met een stroomgebied van 3.680.000 km², en op de Nijl na, de langste rivier van Afrika, met zijn grote assortiment aan aquariumvissen.

Hier is natuurlijk heel veel over te vertellen en dit laten we over aan Peter Oranje uit Nederland (Hoogerheide). 

Nota: Peter heeft al vanaf 1970 professioneel ervaring met tropisch zoet en zeewater aquaria. 
Mededelingen v/d voorzitter, gratis tombola en quizvragen zijn ook nu klassiek bij de 2D-vergadering.