Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 28 maart 2023 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen.  Klik hier voor stratenplan etc.

  

De temperaturen worden rond deze tijd van het jaar wat milder en het kriebelt bij velen om de lenteschoonmaak in de tuin te beginnen. Voorzeker ook de gelegenheid om in deze 4D-vergadering de volle aandacht aan het vijvergebeuren te spenderen. Onze voorzitter Filip zal een mooie presentatie brengen over tuinvijvers.

        • Hoe en waar leg je die het beste aan?
        • Wat heb je nodig?
        • Wat zijn de mogelijkheden op vijvergebied?

Allemaal vragen waar we deze avond een antwoord op gaan krijgen. Verscheidene vijvertypes zullen de revue passeren, want er is wel wat keuze als je een vijver wil.
Natuurvijver, koivijver, zwemvijver, minivijver om er al maar enkele te noemen. En als je weet dat Filip nogal veel in gespecialiseerde tuinvijverzaken komt, mag je alvast op mooie beelden rekenen.
1€-tombola, leestafel en de spraakmakende video’s behoren ook tot het avondprogramma.

Ook de duo improvisatie m.b.v. het internet waar in februari geen tijd meer voor was, hebben jullie ook nog te goed.

 

 

 

De bovenstaande titel spreekt boekdelen, via deze weg heten wij u van harte welkom op de site van  Zilverhaai Beringen.

We wensen u hierbij een verkort beeld te geven via deze sectie van wat Zilverhaai Beringen te bieden heeft of misschien zelfs wat u, als meerwaarde kan geven aan de Zilverhaai, door lid te worden van onze vereniging.
Zoals iedereen weet heeft een aquariumliefhebber nood aan ervaringsuitwisseling. Onze hobby is nu eenmaal moeilijk. Een stukje natuur in de huiskamer tot stand brengen vraagt voortdurende aandacht en interesse. De veelzijdige kennis die hiervoor vereist is kan niet zo eenvoudig aangeleerd worden. Om resultaten te halen moet je met je hobby bezig zijn, en bij problemen raad en steun krijgen. Onze vereniging wil hierin een coördinerende functie vervullen.

Het bestuur en het merendeel van de actieve leden zijn op de hoogte van wat in de aquariumwereld gaande is. De aanwezigheid van Zilverhaai Beringen bij nationale en internationale vergaderingen, manifestaties en vakbeurzen staan hier borg voor.

Het organiseren van grootse activiteiten is een unieke gelegenheid om daadwerkelijk samenwerking en grootscheepse ervaringsuitwisselingen tot stand te brengen. Ons verenigingsbeleid is zich hier terdege van bewust en spaart moeite noch tijd om hieraan te voldoen!

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Zilverhaai Beringen een kern van actieve leden heeft die bij deze activiteiten een grote rol vervullen. De inbreng van deze groep is overduidelijk. Het zou enig zijn indien ook u naar die kern kon toegroeien. Wij heten u alvast hartelijk WELKOM!

 

 

Clublokaal

Ontmoetingscentrum COR (achter de kerk van Koersel).

Adres: Klarinetstraat 26 - 3582 Beringen Koersel.

Voor een overzicht van de activiteiten klik HIER

 

 

 
 

 

Ik wens volwaardig lid te worden van Aquariumclub Zilverhaai Beringen en stort mijn bijdrage met vermelding "Lidgeld 2023" op Zilverhaai rekening:

        Iban: BE77 7875 2062 6342
        Biccode: GKCCBEBB

Maak uw keuze uit onderstaande mogelijkheden.

  30 euro voor Zilverhaai- & BBAT-lidmaatschap + gratis jaarabonnement Haaien-Echo's (papier) + Aquariumwereld (digitaal)  
    of
  40 euro voor Zilverhaai- & BBAT-lidmaatschap + gratis jaarabonnement Haaien-Echo's (papier) + Aquariumwereld (papier) + Aquariumwereld (digitaal)
  

Adresgegevens HIER invullen na betaling met vermelding "Lidgeld 2023" op Zilverhaai rekening: BE77 7875 2062 6342

        Iban: BE77 7875 2062 6342
        Biccode: GKCCBEBB

> Klik HIER om proefnummer magazine Haaien-Echo's (2020) in te kijken.

   10 euro voor Inwonend gezinslid (=zonder tijdschrifen)
   10 euro voor jaarabonnement Haaien-Echo's digitaal (= alleen voor buitenland)

 

 

VIP-ranking van de maand maart 2023

  1 Michel Smolders uit Tongeren
  2 Jannes Cauberghs uit Heusden-Zolder
  3 Sonia Courtois uit Beverlo
  4 Jan Van Genechten uit Zelem
  5 Guido Ven uit Heusden-Zolder
  6 Bjorn Verbakel uit Overpelt
  7 Peter Theunissen uit Pelt
  8 Lutgarde Maes uit Tongeren
  9 Jos Rutten uit Hechtel-Eksel
10 Jurgen Cosemans uit Kortessem

 

Nota: de Vip-ranking blijft doorlopen ook in 2023 en dit betekent dat het totaal der KK-punten van de laatste vier maanden telkens de ranking bepaalt voor de rechthebbenden van een VIP-statuut. Voor deze ranking is dat van 1 november 2022 t/m 28 februari 2023.

De tussenstanden van het clubkampioenschap kan je HIER bekijken.

 

Wat is het VIP-statuut

Eenvoudig gezegd: Het Vip-statuut is gereserveerd voor de 10 actiefste clubleden van het ogenblik. Dit wordt elke maand opnieuw becijfert met de behaalde punten van het clubkampioenschap tijdens de laatste vier maanden.
In elke vereniging zijn er naast hardwerkende bestuursleden ook gewone leden die de clubbelangen hoog in het vaandel dragen. Zij nemen actief deel aan de activiteiten en werken enthousiast mee aan de uitbouw van de club. Maar er zijn ook zogenaamde papieren leden. Leden die wel lidgeld betalen maar men zeer zelden of nooit ontmoet bij activiteiten, laat staan de clubbelangen ondersteunen. Zoals in elke vereniging zit de overgrote meerderheid van de ledenschare hier zowat tussenin.

Om nu daadwerkelijk enig onderscheid te brengen in deze problematiek is een VIP-ledenlijst in het leven geroepen. Kortom: Voor de 10 best werkende leden worden er sinds 2007 privileges toegestaan en doorlopend faciliteiten gecreëerd die deze zogenaamde VIP-leden bevoordelen op hobbygebied en financieel vlak.

Met de huidige digitale mogelijkheden is het in feite kinderspel om in dit verband een rangschikking op te maken. Het clubkampioenschap dat al jaren meegaat heeft zijn deugdelijkheid al langer bewezen. De criteria hiervan zijn algemeen bekend. In eerste instantie wordt daarom ook het clubkampioenschap als basis genomen voor het VIP-statuut. Doch het is niet de reëele tussenstand van het clubkampioenschap dewelke bepalend is maar wel een deel hiervan. Een verworven puntenblok d.w.z. alleen het totaal der behaalde punten van de laatste 4 maanden uit het clubkampioenschap wordt overgenomen. Iedere maand die bijkomt zal de oudste maand weer doen wegvallen en alzo een nieuwe rangschikking opleveren.

Het VIP-gebeuren geeft dus steeds een up-to-date ranking aan van actieve leden. De 10 eerst gerangschikten volgens deze telling, worden telkens VIP-leden en worden maandelijks gepubliceerd in Haaien-Echo’s en op deze website (Z-Post >Z-Nieuws >VIP ranking). Elke nieuwe stand vervangt telkens de vorige. Het is aan u om doorlopend te scoren in het clubkampioenschap en zo het statuut van VIP-lid verwerven en trachten te behouden.

Foto: Vip-leden in december 2009

 

 

 

Op dinsdag 14 maart 2023 (2de dinsdag v/d maand) om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen.  Iedereen welkom! Klik hier voor stratenplan etc.

'Vleesetende planten' door Guido Lurquin.
 


Voor wie nog niet heeft kennis-gemaakt met dhr. Guido Lurquin, stellen wij hem graag even voor:

Hij is geboren in 1958 te Leuven en behaalde zijn master in Nutrition. Hij werkte heel lange tijd bij een vijvergroothandel en is daarnaast ook lesgever op zelfstandige basis en verzorgt professionele opleidingen over de aanleg van vijvers en zwemvijvers. Verder heeft hij zijn kennis over vijvers en waterplanten neergeschreven in tal van magazines waaronder Aquariumwereld, het maandblad van de BBAT.
Het is kortom een man met kennis van zaken.

Als jullie iets meer willen weten over het vijvergebeuren in de breedste vorm, moeten jullie bij Guido zijn.
Hij gaf vroeger al verschillende keren een voordracht bij ons en velen herinneren zich met het animo waarmee hij deze lezingen brengt. Hij maakt er haast een “show” van.
Op deze ledenavond brengt hij iets heel speciaal: ”Vleesetende planten”. Dit soort planten spreekt tot ieders verbeelding omdat ze levende spinnetjes en andere insecten kunnen verschalken.

Vleesetende planten in huis hebben, kan heel wat voordelen bieden. Het zijn over het algemeen groene planten en ze zijn volstrekt ongevaarlijk voor de mens Welke soorten er zoal bestaan en hoe u ze moet onderhouden, dat zal Guido ons deze avond van naald tot draad uitleggen.

De traditionele programma onderdelen vullen het avondprogramma verder aan: Verwelkoming - Mededelingen v/d voorzitter - Gratis tombola - Quizvragen.

 

 

 

 

 

 

2de  dinsdag van de maand, 14 febrari 2023 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom ! Klik hier voor stratenplan etc.

“Vissen met ballen”

door Theo van Meegen & Hans Meulblok

Hengelaars denken bij de titel van de lezing aan gigantische karpers die ze aan hun hengel krijgen.
Maar anders dan de titel doet vermoeden gaan we niet met een hengeltje aan de waterkant zitten wachten tot dat de karpertjes willen bijten.

Aquarianen denken natuurlijk bij “Vissen met ballen” aan cichliden!
Cichliden zijn al lang op onze aardkloot aanwezig en behoren tot, (denk aan de maanvis), de oudste aquariumvissen.
Er is bijna geen aquariaan die niet ooit een cichlide verzorgd heeft. Kersebuiken, Apistogramma’s en Maanvissen behoren tot het standaard assortiment wat in elke aquariumzaak aangeboden wordt.

Hans en Theo nemen u mee in de wondere wereld van de cichliden die zoveel meer te bieden heeft. Via een korte introductie wat nu eigenlijk cichliden zijn en hun plaats in de “levensboom” gaan ze de verspreiding duiden.
Alle herkomstgebieden gaan ze langs en zullen u met de grote verscheidenheid van cichliden laten kennismaken. Ook voor niet-cichlidenliefhebbers is dit een interessante avondvullende presentatie voorzien van passende muziek en prachtig beeldmateriaal.

De klassieke onderdelen van het avondprogramma van een 2D-vergadering (mededelingen van de voorzitter, quizvraagjes, gratis tombola) worden ook nu ingepast.

 

 

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom,

op 28 februari 2023 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen. Klik hier voor stratenplan etc.

 

We vullen het avondprogamma met deze onderwerpen.

 

 • Leestafel

 • Potfilters (monteren, demonteren, reinigen etc..)

 • Duo improvisatie m.b.v. het internet

 • Spraakmakende video's (vervolg)

 • 1€-Tombola

 • Video van de nationale huiskering 2022

 

 

 

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom,

op 24 januari 2023 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum COR, Klarinetstraat 26, 3582 Koersel-Beringen. Klik hier voor stratenplan etc.

 

Op het programma:

 • Aquariumwereld digitaal

 • Aquaristische documentaire

 • Wetenswaardigheden bij overstap van conventionele TL-lampen naar Led TL

 • Spraakmakende video's (vervolg)

 • 1€-Tombola

 • Trekking Aanwezigheidsprijs 2022