Op donderdag 28 oktober 2021 om 19.30 uur in het Brigidahuis, Koersel-Dorp 9, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

Aandacht: Door de voorbije locatieproblemen (zie bericht in Z-Post)  zijn we voor de resterende maanden van 2021 niet alleen van locatie veranderd maar ook van datum.

 

We starten voortaan alle 4D-bijeenkomsten met de Zilverhaai trailer tot je alle foto's duidelijk hebt gezien. Naast de spraakmakende video’s die je weer mag verwachten is er ook de leestafel en de 1€-tombola. Hoe we de avond verder invullen bepalen jullie zelf. Tot donderdag !

 

Op maandag 18 oktober 2021 om 19.30 uur in het Brigidahuis, Koersel-Dorp 9, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

Aandacht: Door de voorbije locatieproblemen (zie bericht in Z-Post)  zijn we voor de resterende maanden van 2021 niet alleen van locatie veranderd maar ook van datum.

Nu we eindelijk weer fysiek bij elkaar komen op deze maandagavond voor een ledenvergadering (met een hapje en tapje + veel enthousiasme) wil het Z-bestuur met deze herstart vooral ruimte geven om verhalen met elkaar te delen en de hobbysfeer terug op te nemen.

Bewust is gekozen om voor deze avond geen gastspreker uit te nodigen. Dat is voor de volgende ledenvergaderingen. De behoefte aan sociaal kontakt is een absolute prioriteit geworden, ook bij Aquariumclub Zilverhaai Beringen.
We citeren enkele items waarmee we de avond verder vullen: Mededelingen van de voorzitter - Verwelkoming - Video Vijvertuin Wetteren - Open House - Quizvragen - Video Mysterious Planet - Giants of the Caribbean - Gratis Tombola -...

Betreft de afhandeling van de Zilverhaai-Online-Tombola:

De winnaars van een groene bon worden verzocht om deze mee te brengen en in te ruilen voor een aquariumverwarmer. De winnaars van een gele bon (TL-lamp) kunnen hun keuze van lamp nr (zie lampenlijst) nu mailen naar Luyten.Theo(at)gmail.com. De gevraagde lampen worden dan meegebracht. De trekking van de laatste online tombola (augustus) wordt afgehandeld + life gratis tombola september en oktober zoals we vroeger gewoon waren. Een heel uitgebreid tombolafestival !  Zorg dat je erbij bent.

 

Klik op de afbeelding en begin te puzzelen - Tracht de rekordtijd te verbeteren !

(Om in de rangschikking te komen zal je wel vooraf moeten inloggen)

 


Geen Z-vergaderingen in september.

Ditmaal is het niet corona die de oorzaak is, want de regering heeft het licht op groen gezet voor culturele bijeenkomsten. Nog maar net kregen we van de stad Beringen te horen dat we niet over de nieuwe zaal kunnen beschikken! Dus jammer genoeg kunnen de geplande september vergaderingen niet door gaan. Dit in tegenstelling van wat u in ons clublad Haaien-Echo's zal lezen! Die waren allemaal al verzendklaar toen dit nieuws ons bereikte. We zullen dus nog (hopelijk) een maand geduld moeten hebben...

 

 

 

 

Allemaal hopelijk gezond en gevaccineerd.

Onze laatste vergadering dateert van 10 maart 2020, dit was nog in de oude COR in de Pastorijstraat 42. Intussen zijn we anderhalf jaar later en starten we onze activiteiten terug op. Het overlegcomité van de overheid heeft dit vrijdag 20/08 mogelijk gemaakt.

Op deze link:  https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2008/
zie je bij punt 4: Activiteiten in georganiseerd verband: geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

We nemen dus de 2de dinsdag van september een nieuwe start: Zilverhaai 2.0 en dit in een spiksplinternieuwe nieuwe locatie. Hierbij een stratenplan want de Klarinetstraat 26 is ook nieuw en met GPS voorlopig nog niet te vinden. (Let op! Enkelrichting)

Ledenvergadering september 2021
Op dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 27  te Koersel-Beringen.

Iedereen welkom! Meer nieuws volgt...

 

 

Op zondag 3 oktober staat de Open House (met beurs) op het programma.
Een doorlopende informatiedag van 10 tot 16 uur, speciaal voor iedereen die wil beginnen of met de hobby net begonnen is. Zoals in 2019 zal dit doorgaan in het buurthuis De Kardijk Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beringen Beverlo. De nodige tafelmeters voor de beurs moet je wel en graag reserveren bij onze voorzitter: zilverhaai(at)gmail.com
Standplaatsen en inkom zijn gratis.

 

Ingevolge de vakantie onderbreking van Haaien-Echo's maken we maar gebruik van onze website.
Onze website is trouwens een platform om u regelmatig te informeren betreffende het hobbygebeuren. Er zijn immers met regelmaat berichten in Splinternieuws, Sponsor medelingen, Business News… en nu:

Er is licht aan het einde van de coronatunnel ! 

De wereld ziet er binnenkort helemaal anders uit. Wellicht zullen we kortelings terug kunnen vergaderen op de 2de en 4de dinsdag van de maand. We kijken samen met u uit naar de gereserveerde bijeenkomsten in september (misschien al in augustus). Als men dan al met 65.000 man naar een festival mag (Pukkelpop), dan zullen wij wel met onze leden samen naar de Cor kunnen! 

Dan is er nog de vraag in welke COR? In de oude of in de nieuwe?
De oude COR in de Pastorijstraat zou beschikbaar zijn tot eind augustus 2021.
Vanaf 1 september is in de nieuwe COR achter de kerk van Koersel een Polyvalent lokaal met buffet voor max. 98 personen beschikbaar. Adres: Klarinetstraat 27 - 3582 Beringen Koersel. 
Voor de allereerste nieuwe samenkomst na 16 maanden coronamiserie zorgt onze voorzitter samen met het Z-bestuur voor een gepast en gezellig gevarieerd programma: ZILVERHAAI 2.0
In de augustus editie van Haaien-Echo's zeker meer hierover.

Op zondag 3 oktober staat de Open House (met beurs) op het programma.
Een doorlopende informatiedag van 10 tot 16 uur, speciaal voor iedereen die wil beginnen of met de hobby net begonnen is. Zoals in 2019 zal dit doorgaan in het buurthuis De Kardijk Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beringen Beverlo. De nodige tafelmeters voor de beurs moet je wel en graag reserveren bij onze voorzitter: zilverhaai(at)gmail.com
Standplaatsen en inkom zijn gratis.

 

Deelname aan de CoronaQuiz van deze maand is voor onze leden nog enkele dagen mogelijk (tot 20 februari 2022). De CoronaQuiz verscheen in Z-Post en in Haaien-Echo's van februari 2022.

 

Beste Zilverhaai leden, de coronacrisis heeft ons leven flink door elkaar geschud. Vanaf begin maart tot op heden is niets meer normaal. Ons sociaal leven is totaal overhoop gegooid en het virus heeft gans de wereld geïnfecteerd met totale onzekerheid.

Het hele clubleven ligt praktisch volledig stil. Het enige voordeel van heel de crisis is dat we misschien wat minder (al dan niet verplicht) van hot naar her gelopen hebben. In juli en augustus dachten we dat het de goede kant op ging en alles wel stilletjes weer normaal zou worden. Niets was, en is echter minder waar, vandaag 2 november zijn de maatregelen weer verstrengd en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Ook alle zilverhaai activiteiten hebben we sinds 13 maart 2020 noodgedwongen moeten annuleren. Het Z-bestuur heeft echter niet stil gezeten. Om de 14 dagen hebben wij contact gehouden via een chat vergadering. Jullie hebben Haaien-Echo's niet hoeven te missen (waarvoor dank aan onze redacteur). Op dit moment is het bang afwachten wat de toekomst ons zal brengen. Wanneer zullen we onze activiteiten terug kunnen opstarten, en onder welke voorwaarden?

 

Gelukkig is er toch ook een klein beetje goed nieuws voor onze leden. Mede dankzij de financiële steun van BBAT en BBAT-Limburg (de rest past Zilverhaai bij) kunnen we voor al onze leden het lidmaatschap van 2020 geheel gratis verlengen voor 2021.
Dit wil zeggen; was je in 2020 Zilverhaailid, dan wordt je gratis en automatisch ook voor 2021 Zilverhaailid. Had je in 2020 een abonnement op Aquariumwereld, dan zal dit ook in 2021 zo zijn.
PS Diegenen die hun lidgeld voor 2021 al betaald hebben krijgen dit uiteraard spoedig terugbetaald.

Bestuur Zilverhaai Beringen

 

Onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Zilverhaai Online Tombola’ (hierna tombola) van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.

Artikel 1: De organisator

 1. De tombola wordt georganiseerd door het bestuur van Aquariumclub  Zilverhaai Beringen.

Artikel 2: Algemeen

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om de tombola of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden
 2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van een tombola. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
 3. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de tombola moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden.
 4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
 5. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de tombola te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
 6. In alle gevallen waarin het tombola reglement niet voorziet, beslist de organisator.

Artikel 3: Looptijd van de ZOTombola

 1. Begin en einde van elke tombola wordt telkens vooraf aangegeven via diverse beschikbare kanalen die door de organisator worden aangestuurd.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk door haar gewenst moment de ZOTombola te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 4: Deelname

 1. De deelname is gratis en staat open voor alle personen die betalend lid zijn van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.
 2. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op verzoek van de organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.
 3. Door deel te nemen, gaat men onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het reglement.
 4. De deelnemer dient zijn gegevens uitsluitend en correct te versturen via het daartoe voorziene tombola deelnameformulier.
 5. Indien de gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs.
 6. Iedere deelnemer speelt individueel en maximum 1x per trekking.
 7. Door deel te nemen verleent men de organisator de toestemming om bij winst dit te publiceren in het magazine Haaien-Echo's en op de onlinekanalen (zoals Website, Facebook, YouTube, …) Nooit worden e-mailadressen en postadressen gepubliceerd.

Artikel 5: De prijzen

 1. Elke winnaar ontvangt één van de superprijzen die normaliter gebruikt worden voor de gratis tombola op de maandelijkse vergadering.
 2. De superprijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
 3. De organisator kan, indien hij daar door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: Wetgeving

 1. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
 2. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde Zilverhaai bestuurslid.

Artikel 7: Toezicht en beslissingen

 1. Het Zilverhaai bestuur houdt als organisator toezicht op het correcte verloop van elke tombola. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere ZOTombola's uit te sluiten.

Artikel 8: Privacy

 1. De organisator verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
 2. Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.

 

 

 

 

Beste vrienden, standhouders en bezoekers,

Zoals jullie weten hebben we op dit moment te maken met het Coronavirus.

Ten gevolge van overheidsbeslissingen met betrekking tot de maatregelen van het Coronavirus zijn wij als organisator van de LimBeurs genoodzaakt om de LimBeurs 2020 te annuleren.

Het zou onverantwoord zijn om de gezondheid van onze leden, standhouders en bezoekers aan dit schadelijk virus bloot te stellen. Onze eerste gedachte is immers het welzijn en de gezondheid van alle hobbyisten.
Daarom zullen wij als organisator de nodige stappen ondernemen om alle betalingen die reeds gebeurden voor de standplaatsen, binnen een aanneembare tijd terug te betalen.

Wij hopen jullie allen gezond en wel terug te zien op de LimBeurs van zondag 4 juli 2021.

Het LimBeursteam.

 

 

  zie > Belangrijk (corona)bericht op Z-Post   

Op 4de dinsdag v/d maand is iedereen nogmaals welkom, namelijk op 24 maart 2020 om 19u30 in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.

pH verlagende bodems verlagen de zuurtegraad en de karbonaathardheid. Dit zorgt voor zacht water, met zure omstandigheden. Deze wateromgeving is ideaal voor de garnalenhobby, omdat garnalen in natuurlijke omstandigheden ook voorkomen in zacht en zuur water. Kenny Mertens brengt een overzicht van wat er hiervan op de markt is en zal tevens zijn ervaringen in dit verband toelichten.

Ook het vijvergebeuren, meer bepaald koi's, komt deze avond aan bod.

Verder zullen ook de gekende agendapunten zoals spraakmakende video’s, 1€-tombola en leestafel aan de beurt komen. 

  zie Belangrijk (corona)bericht op Z-Post