2de dinsdag van de maand,11 oktober 2022 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum “COR” Klarinetstraat 27, 3582 Koersel-Beringen. Iedereen welkom ! Klik hier voor stratenplan etc.
Na de twee vorige lezingen (augustus 2018: Natuurproducten in het aquarium) & (februari 2020: Aquariumslakken) is het tijd voor een volgende voordracht van Kenny Mertens, en het is een “specialeke” geworden over krabben.

 

Zijn interesse voor tropische krabben werd in eerste instantie geprikkeld door op een beurs een stand te zien met krabben en aangezien het toch wel leuke diertjes zijn met interessante gewoontes, hebben ze bij hem bijzondere belangstelling opgewekt. Kenny is zich in de krabbenwereld gaan verdiepen en dit heeft uiteindelijk geleid tot een avondvullende presentatie.

Enkele zaken die hij o.a. zal bespreken zijn de verschillen tussen de huisvesting van deze vreemde diertjes. Ook brengt hij een overzicht van welke soorten er allemaal verkrijgbaar zijn, maar soms wel moeilijk te vinden. Er zijn trouwens veel meer krabbensoorten dan sommige onder u al kennen of durven vermoeden.
We mogen vooral hopen dat het krabbenverhaal van Kenny een interessante en leerrijke ervaring mag zijn en een voorrecht om deze lezing te kunnen en te mogen volgen.

De vaste onderdelen van het avondprogramma van een 2D-vergadering (mededelingen van de voorzitter, quizvraagjes, gratis tombola) worden ook nu ingepast.