Op  dinsdag 11 december 2018 om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen. Iedereen welkom!

 

Op elke ledenvergadering worden er onmiddellijk na de pauze telkens een vijftal meerkeuzevragen gesteld. Al uw goede antwoorden van de voorbije maanden zijn in de vorm van punten opgeslagen in een computerbestand. Maar de totalen hebben tot op heden nog maar voor kleine puntenverschillen gezorgd.

Het is nochtans de bedoeling om tijdens de BLIK-vergadering van 8 januari 2019 de beste quizser van 2018 te huldigen.
Daarom zullen we op deze vergadering in een finale uiteindelijk moeten helpen bepalen wie die nieuwe quizkampioen gaat worden.
We doen dit naar gewoonte met een aantrekkelijke beeldenmontage met als titel:

“Een reis door de hobby in 50 vragen”.

Om de inspanningen en het zware denkwerk (?!) te verzachten zijn tussen de meerkeuzevragen, die in twee reeksen van elk 25 worden voorgelegd, een aantal interessante intermezzo’s gemonteerd.

Een extra programmapunt op deze avond is de bestuursverkiezing.  
Hiervoor zal geen grote campagne aan voorafgaan. Het blijft eenvoudig en discreet. Een bestuursverkiezing is nu eenmaal een statutaire verplichting van onze VZW.

Op deze bijeenkomst zal het lot ook bepalen wie van de correcte betalers het lidgeld terug zal krijgen.

De gratis tombola zal ook nu niet ontbreken maar er is nog meer.
Aangezien vorige maand door omstandigheden geen superprijzen werden verloot zal daarom nu een dubbele lottrekking doorgaan met alle gebruikelijke maandelijkse superprijzen.

Een vergadering met veel animatie, veel KK-punten en veel winstkansen.

Zorg dat je erbij zijt !