Wim A. Tomey (27/01/1931 - 20/02/2017)

Nadat hij eerder zowel een spoedeisende hart- als een niet minder levensbedreigende operatie aan zijn darmstelsel nauwelijks had overleefd, heeft Wim A. Tomey uiteindelijk toch de strijd om verder te leven moeten opgeven. Uitzaaiingen in buikvlies en lymfeklieren vanuit een nieuw ontstaan kankergezwel in de darmen leidden tot de conclusie dat genezing niet mogelijk was en opereren, ja zelfs bestralen zinloos. In de hoop daardoor langer te kunnen leven, maar vooral omdat hij het vreselijk vond zijn vrouw Marcha na een huwelijk van een halve eeuw alleen te moeten achterlaten, onderging Wim een langdurige chemobehandeling. Die had helaas geen duidelijk effect. Wim leed tot zijn einde bijna ondraaglijke pijn. Vooral de laatste weken ging hij zienderogen achteruit; de kilo’s vlogen eraf. Toch hield hij hardnekkig vol, trouw aan zijn adagio ‘doorgaan tot het echt niet meer kan; sterven in het harnas’.

Inderdaad, vrijwel tot aan het einde zat hij aan de computer omdat hij nog zoveel kennis te delen had, nam hij nog frequent de camera ter hand omdat er toch weer iets moois of interessants op zijn pad kwam. Terwijl het eigenlijk niet meer verantwoord was, kwam Wim nog na wat hij dure plicht achtte. Zo voerde hij eind 2016 nog de verenigingskeuring bij AVC ‘Vivaria’ uit, verzorgde hij op 16 januari 2017 nog een nieuwe lezing bij AV ‘Azolla’ en daags daarna bij zijn eigen club AV ‘De Rijswijkse’. De geplande keuring in zijn geliefde district Zeeland en nog wat geplande lezingen daarna moest hij tot zijn grote frustratie te elfder ure afzeggen.

Ik ken Wim sinds hij in 1972 aantrad als eerste keurmeester bij NAV ‘Minor Den Haag’. Twee jaar eerder was MINOR begonnen met het schouwen van aquaria van leden die daarvoor interesse hadden. Speciaal daarvoor schafte ik me een spiegelreflexcamera, flitser en statief aan. Ik denk dat de zwart-wit foto ‘Kopstudie van een bloedvlektetra’ waarmee Wim eind jaren ‘60 een door de NBAT uitgeschreven fotowedstrijd won, bij mij een gevoel opriep van “Dat wil ik ook!”. Die foto was gemaakt met een Exacta kleinbeeld spiegelreflex en door Wim in eigen doka ontwikkeld en afgedrukt zoals hij dat vele jaren ter illustratie van zijn artikelen deed. Daarna heb ik hem als verenigingsfotograaf, eerst bij MINOR en vanaf 2003 toen MINOR werd opgeheven bij AV De Rijswijkse, nog vele jaren met veel genoegen bij zowel verenigings- als districtskeuringen mogen vergezellen.

Vanwege zijn professionele activiteiten kon Wim niet heen om wat voor hem het ultieme gereedschap werd. Met 14kg Hasselblad-apparatuur sjouwde hij vele jaren de wereld rond. Dat wijlen Arend van den Nieuwenhuizen hem mede daarom tot concurrent bestempelde, zal Wim denkelijk stiekem als een compliment hebben ervaren. “Arend was de grootste visfotograaf ooit”, zei hij nog onlangs.

Dat ook hij aan de digitale camera moest, heeft Wim naar mijn gevoel nooit echt plezier bezorgd. Liever digitaliseerde hij ter illustratie van zijn schrijfsels of ten behoeve van zijn vele lezingen zijn dierbare Hasselblad-dia’s dan dat hij gebruik maakte van zijn toch ook voortreffelijke digitale foto’s. Toen de scanner waarop hij zijn 6x6cm Hasselblad-dia’s scande de geest gaf, was Wim maar wat blij dat ik hem een methode aan de hand deed om met een handig kastje dat ik voor hem maakte, die dia’s met behulp van een macrolens op de camera opnieuw te fotograferen. Ook leerde ik hem digitale plaatjes na te bewerken en dat deed hij met veel toewijding en geduld. Wij hebben vele jaren de fantastische resultaten van Wim’s fotografie mogen bewonderen. Doordat ik hem zo vaak aan het werk heb gezien, weet ik dat hij de camera met ongelooflijke trefzekerheid op exact het goede moment en dat ook nog meestal uit de hand, kon afdrukken; dat zelfs in sterk macro!

Wim was trouw lid van AV Scalare Den Haag tot die vereniging na het overlijden van Henk den Buurman, die de club jaren vrijwel in zijn eentje bij elkaar probeerde te houden, werd opgeheven. Met een handjevol overgebleven leden werd Wim toen lid van AV De Rijswijkse. Zelf was ik op 2 januari 1975 aanwezig bij de oprichtingsvergadering van Studievereniging Het Paludarium. Die vond plaats ten huize van Hans van der Hoeven die samen met wijlen Jan Meere het initiatief voor het oprichten van die specialistenclub nam.

Wanneer Wim precies lid werd, weet ik niet meer.
Luuc Bauer die ook op de oprichtingsvergadering was, verzekerde me eens dat Wim kort daarna lid werd. Het paludarium dat nog steeds de woonkamer van huize Tomey siert, werd gebouwd en geplaatst door vooral Hans en de toenmalige penningmeester Han Luscuère. Zo kwam ook het paludarium van het toenmalige lid Joep Adema tot stand. Met een kleine club maakten we in huize Adema de plannen. Ja, toen hadden we nog veel idealisme …

Marcha is van plan het paludarium nog zo lang dat het uithoudt, te blijven onderhouden. Dat is haar toevertrouwd, want zij deed dat ook jarenlang als Wim vanwege zijn werk als onderzoeker/adviseur voor de aquarium wereldwijd (in Litouwen adviseerde hij een kwekerij van consumptievis) jaarlijks maandenlang van huis was. Aanvankelijk ging dat grotendeels op eigen kosten, daarna in opdracht van overheidsinstanties in het kader van ontwikkelingshulp, in opdracht van bedrijven en ook in opdracht van of in samenwerking met ‘Ornamental Aquatic Industry’.

Van die laatste organisatie ontving Wim de hoog aangeschreven OFI-Award met ere-lidmaatschap van ex-voorzitter Gerald Bassleer.

Met vele gerenommeerde auteurs leverde hij vele jaren artikelen voor de periodieke uitgave in boekvorm ‘OFI Educational Publications’. Dat opvoedkundige sloeg dan op het bijspijkeren van de kennis en kunde van bedrijven en hun medewerkers in de siervisindustrie. Visvangers en plantverzamelaars leerde hij te oogsten in plaats van te roven. Terecht was Wim apetrots toen hij de prijs op een congres in ontvangst mocht nemen!

Ik mocht Wim ook helpen bij het voorbereiden van een lezing voor een congres in India met maar liefst 1000 deelnemers. Zijn beelden werden op drie plaatsen in de immense zaal geprojecteerd! Na afloop werd Wim gevraagd die lezing ook nog elders in India te presenteren en zelfs of hij voor een half jaar naar Australië wilde komen om als wetenschappelijk medewerker deel te nemen aan een onderzoeksproject van een universiteit. Dat zegt toch wel wat over de capaciteiten van onze selfmade man! Die laatste uitnodiging heeft Wim overigens toch maar afgeslagen; nog eens zo lang van huis was hem toch wat al te gortig!
Nadat de club te groot was geworden om nog langer op zondagochtend (!) bij Hans of Jan thuis te vergaderen, verhuisden we naar de tropische tuin van ‘De Houtzagerij’ in Den Haag. Daar hielden we ook onze eerste tentoonstelling; ik denk in 1978, maar het kan ook nog eerder zijn geweest. We bouwden er onder leiding van Hans en naar diens ontwerp ons eerste verenigingspaludarium. De tentoonstelling werd geopend door de destijds zeer populaire wethouder Vink. Die reageerde verbaasd toen hij hoorde dat wij dat allemaal zonder subsidie voor elkaar boksten! Ik voer deze anekdote op omdat Wim ’s avonds laat bij het leggen van de laatste hand aan de inrichting van de bak de glazen voorruit op zijn hoofd kreeg. Gelukkig zonder letsel voor Wim, maar waar haal je op zo’n tijdstip nog een nieuwe ruit vandaan … ? Sindsdien is Wim altijd mordicus tegen het toepassen van een glazen, naar boven scharnierende voorruit geweest! Nog onlangs wees hij trots op zijn acrylaat voorruit die toch maar mooi vlak was gebleven nadat hij een dikkere dan voorheen had toegepast. Voor dat soort klusjes deed hij trouwens altijd graag een beroep op Aad Offerman, handig lid van AV De Rijswijkse. Zelf ben ik een keer opgedraafd toen het plafond van het paludarium langzaam de bak in zakte … De kap was niet opgelegd, maar ingelijmd!

In 1979 vond gedurende 3 weken in het Haags Congresgebouw de tentoonstelling Aqua Natura ‘79’ plaats. Daar had SV Het Paludarium een hele zaal tot haar beschikking. Die werd druk bezocht. Het door Hans thuis (!) gebouwde spektakelstuk werd spontaan door de toenmalige Haagse burgemeester die de TT opende aangekocht. Tomey was toen net terug uit Nieuw Guinea. Hij stelde er de door hem meegebrachte koornaarvisen Glossolepis incisus ten toonde. Die waren een sensatie!

Jarenlang stond Wim bij wijze van traditie geprogrammeerd als presentator van de eindejaarslezing. Zo ook op 6 december 2016. Die gelegenheid werd aangegrepen om hem door bondssecretaris Theo van Meegen het insigne ERELID NBAT te doen opspelden en de bijbehorende benoemingsbrief te doen overhandigen. Al was hij dan al jaren Bondsexpert en Lid van Verdienste van de NBAT, alsmede ontvanger van de NBAT Oscar en - zoals al gememoreerd- OFI-Award, hem vrij goed kennende, denk ik dat Wim dat erelidmaatschap van de NBAT toch als de ultieme erkenning van zijn verdiensten voor de hobby zag. Mijn PowerPoint-presentatie met foto’s van deze happening wilde hij dan ook bij zijn uitvaart aan de aanwezigen laten zien. Oprecht gemeend zei hij dat hij alles wat hij als auteur, onderzoeker en gedurende 57 jaar (!) bondkeurmeesterschap (geslaagd in oktober 1959, officieel aangesteld per 1 januari 1960) voor de hobby en in zijn werk als ontwikkelingsadviseur in de landen die er op ons gebied toe doen, alleen maar heeft kunnen doen door de fantastische ondersteuning van zijn Marcha.

Eén van die vele, langdurige buitenlandse verblijven voerde hem in 1985 naar Peru. Daar vond hij een kikkertje waarvoor medelid Lucas Bauer van SV Het Paludarium de destijds geldende naam vond: Dendrobates reticulatus. Luuc meende echter dat dit diertje geen ‘echte dendrobaat’ was. Hij stelde er in 1986 een nieuw geslacht voor op. Daarin verwerkte hij de achternaam van Wim: Ranitomeya. Daarbij is Rani afgeleid van de lokale naam van de kikkertjes: Ranitas rojas (= rode kikkertjes). Het duurde tot de revisie van de toen bestaande gifkikkergeslachten door T. Grant c.s. in 2006 voordat het voorstel van Luuc werd overgenomen, tezamen met Ameerega ter ere van Jan Meere en Oophaga (= eiereters) voor de gifkikkers waarvan de larven door het moederdier met onbevruchte eieren worden gevoerd. Toen Wim en ik min of meer officieel afscheid namen omdat Wim zijn einde voelde naderen, wees hij op de prachtige en inmiddels overbekende foto die hij van Ranitomeya reticulata maakte. “Die wil ik op mijn kist hebben!”. Ik denk dat hij voor zijn gevoel, meer nog dan in al het andere dat hij naliet, voort zou leven in de naam van dit gifkikkergeslacht.

De aquarium- en terrariumliefhebberij heeft in Wim A. Tomey een coryfee verloren. Gelukkig laat hij duizenden (!) artikelen, ontelbare, vaak unieke foto’s en een stapel boeken na. Als huisvriend weet ik wat zijn Marcha voor hem betekende. Ik mag dat hier gerust zeggen, want Wim heeft het de laatste tijd overal verkondigd, ook in haar bijzijn. Hopelijk zal die wetenschap haar verdriet enigszins verzachten. Rob Uvenhoven schreef in ‘Het Aquarium’ nummer 11 van jaargang 85 (december 2015) een lovend artikel over Wim A. Tomey. U vindt er alles in wat ik hier niet kwijt kon. Rob noemde Wim A. Tomey in dat artikel een ‘Mastodont’ en ‘Een legende bij leven’. Wim voelde zich daar niet helemaal lekker bij. Maar Rob had wel gelijk!
Loek van der Klugt

 

Op  14 maart 2017 (de 2de dinsdag van deze maand) om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen.

Iedereen welkom!


Topspreker en de absolute cichliden-specialist van de redactie van Aquariumwereld,

Romain Van Lysebettens, brengt ons deze avond zijn

 

               “Cichliden op het menu”       

 

Deze voordracht handelt uiteraard over niets anders dan cichliden, maar ze worden jullie deze keer aangeboden via een heuse ‘menukaart’! Daaruit mogen jullie zelf een keuze maken  zowel Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en zelfs Aziatische cichliden staan op het menu.

Er zijn voorgerechtjes en toetjes (= korte besprekingen) maar ook enkele lekkere hoofdschotels (met een wat uitgebreidere bespreking).

De overige agendapunten van het avondprogramma zijn wellicht voldoende bekend en behoeven daarom hier geen verdere uitleg meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-nummers of Zuid Amerikaanse meervallen vindt men in aquariumwinkels niet in grote verscheidenheid alhoewel er honderden soorten van bestaan.

Op de 4D-vergadering van februari willen we deze vissen eens extra onder de aandacht brengen.

Iets totaal anders “Het Berlijner systeem”, het is niet nieuw maar velen zullen het (nog) niet kennen. Daar komt dan ook verandering in na de 4D van 28 februari 2017.

Verder nog 1€-tombola, herneming quizvragen, leestafel en aandacht voor bekwaamhidsattesten.

Locatie: Stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen. Aanvang 19u30.

Iedereen is natuurlijk hartelijk welkom.

 

 

 

 

Aquariumvissen goed verzorgen en behandelen kan alleen maar met de juiste kennis.

Voor de februarivergadering komt een vlotte jonge dame uit Maastricht, namelijk Nikki Boumans met haar presentatie:

                    eSHa producten versus visziektes.

Een dame die weet waarover ze praat. Nikki komt niet alleen de eSHa producten voorstellen, maar ook informeren naar het hoe en waarom. Zij zal tevens vertellen hoe bij eSHa de productontwikkeling verloopt en de app introduceren en verstaanbaar uitleggen.

Alles gaat door op op dinsdag 14 februari 2017 vanaf 19u30
in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen en iedereen is welkom.

 

 

Op 22 november 2016 (4de dinsdag v/d maand) is iedereen welkom om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen. We combineren, zoals in Haaien-Echo's is gemeld, deze maand de ledenvergadering met de 4D-vergadering.

“Discussen in een beplant aquarium”

Eddy Leysen, voorzitter en hoofdredacteur van De Discusvrienden gaat u dan meenemen in de wereld van de discussen. In welke biotopen leven deze fraaie vissen, welke (onder)soorten zijn er en hoe is wildvang te onderscheiden van kweekvormen. Een belangrijke onderdeel is uiteraard hoe we ze in ons aquarium het best verzorgen.

En zoals de titel al doet vermoeden, kunnen discussen prima gehouden worden in een beplant aquarium met medebewoners. Zolang maar aan een aantal basisregels voldaan wordt, is deze fraaie vis veel toegankelijker voor de aquariumhobby dan je misschien zou denken. Eddy zal dit aan de hand van een kleurrijke diapresentatie uitgebreid uit de doeken doen.

Bij deze avondvullende voordracht worden eveneens bekende programmapunten afgewerkt. Zorg dat je erbij bent.

 

Op 25 okt 2016 (4de dinsdag v/d maand) is iedereen nogmaals welkom om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.

 

4D-vergaderingen zijn anders dat weten onze trouwe bezoekers maar al te goed. De voorbereiding van de komende Aquariumshow “Olmense Zoo Onderwater” is belangrijk en krijgt weer de nodige tijd om alles verder in goede banen te leiden en er een prachtige show van te maken.

 

De leestafel met recente buitenlandse magazines die men kan inkijken is er op elke 4D-vergadering, dus ook nu. We hernemen traditiegetrouw de quizvragen van de ledenvergadering en tussendoor zal de 1€-tombola ook weer doorgaan maar er is op deze avond nog meer..

 

The Underwater pixelguide. een handleiding verpakt in een leerzame documentaire met de mooiste onderwaterbeelden. We zien en leren in de documentaire hoe je prachtige onderwaterfoto’s kan maken waar iedereen je om zal benijden.
De film op zich is werkelijk een boeiend kijkstuk. Veel kijkplezier!

 

Indien er nog tijd overblijft worden nog een aantal L-nummers (Loricaridae familie) in de kijker gezet met bijzondere wetenswaardigheden.

 

 

De proclamatieavond van de  Limburgse Vivariumkeuring 2016 gaat door op zaterdag 15 oktober 2016 in zaal De Welkom, Achterbos 80, 2400 Mol. (organisatie: Colisa Mol). Zaal open vanaf 19u30. Aanvang 20u00.

Programma:
    Video presentatie over de deelnemende vivariums door Filip Maes   
    Voordracht over pijlgifkikkers door Jan Verkade.

Oproep: Ga mee supporteren voor onze deelnemers in Z-outfit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor uitslag van de Limburgse vivariumkeuring 2016 > klik HIER

 

 

Op  11 oktober 2016 (de 2de dinsdag van deze maand) om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen.

Iedereen welkom!

Presentatie “De rode draad bij het kweken”    

Samen met u zal onze gastspreker, Jos de Kraker uit Terneuzen, de verschillende kweekfasen doorlopen om de leidraad te zoeken bij de verschillende kweken.

De klassieke agendapunten zoals voorzittersmededelingen, quizvraagjes en gratis tombola vullen ook het avondprogramma van de oktobervergadering aan.

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 sept 2016 (4de dinsdag v/d maand) is iedereen nogmaals welkom om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42, te Koersel-Beringen.

 

Harnaseervallen en dan meer bepaald de prijzige L-nummers zijn soms moeilijk aan de eet te krijgen. Een speciale lekkernij van voedsel dat men zelf kan klaar maken, kan voor deze bodembewoners een redding betekenen. Op deze 4D bijeenkomst gaan we u aanleren op welke manier men een delicatesse voor probleemeters kan klaar maken.

 

Op moment van schrijven zijn er in het Notropis genus een 89 erkende soorten. En er zijn al een paar soorten gemarkeerd als “uitgestorven”. Niet allemaal zijn ze even kleurrijk als de bekenste Notropis chrosomus of Rainbowshiner. Maar dat er nog meer kleurrijke en interessante soorten tussen zitten gaan we ook deze avond ontdekken. In de lezing komen dus meerdere “shiners” aan bod, maar ook hoe de kweek verloopt. En wat dit genus nu voor de aquaristiek zo interessant maakt, leren we ook.

 

De leestafel met recente buitenlandse magazines die men kan inkijken is er op elke 4D-vergadering. We hernemen traditiegetrouw de quizvragen van de ledenvergadering en tussendoor zal de 1€-tombola ook weer doorgaan. Alvast tot dan…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande zaterdag 17 september bezoeken we in groepsverband de majestueuse Aquaranda, de overdekte tuinvijver van Gerard Vanhaeren en Marese Tempels.
Adres: Roosterstraat 50, 3550 Heusden-Zolder. Iedereen is welkom.
We verzamelen en vertrekken om 18u00 op de parking van Carrefour, Leopoldsburgsesteenweg 120, 3971 Leopoldsburg-Heppen. Voor wie rechtstreeks rijdt is de afspraak 18u30 aldaar.
Voor praktische regelingen is Filip Maes de verantwoordelijke van deze groepsuitstap.

Klik HIER voor de video (bakkenbezoek bij Gerard & Marèse nu 3 jaar geleden)

 
 
 

Op  13 september 2016 (de 2de dinsdag van deze maand) om 19.30 uur in de stedelijke feestzaal “COR” Pastorijstraat 42 te Koersel-Beringen.
Iedereen welkom!

“Op zoek naar vissen in Brazilië, Peru en Colombia”

 

Johan Egberts uit Tilburg is sinds 1997 al 6 keer naar Zuid-Amerika afgereisd om vissen te vangen en te fotograferen. De eerste reis in 1997 was naar Brazilië en specifiek gericht op het vangen van discusvissen.
De overige reizen in 2003, 2006, 2010, 2012 en 2015 gingen naar het onderwaterleven in Colombia en Peru.

In een samenvattende lezing van Johan komen diverse biotopen met de daarin voorkomende vissen aan bod, zoals discusvissen, maanvissen, meervallen, corydorassen, (dwerg)cichliden en zalmen. Ook zitten er enkele foto’s in verwerkt van aquaria bij Colombianen thuis. De presentatie bevat naast de talrijke foto’s van vissen ook video opnamen van onder- en bovenwater.

De klassieke agendapunten zoals voorzittersmededelingen, quizvraagjes en gratis tombola vullen ook het avondprogramma van de septembervergadering aan.